Meksika’nın Ağustos ayı ihracatı %8, ithalatı ise %22 azaldı

30 Eylül 2020

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre Ağustos ayında Meksika’nın ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %7,7 azalarak (aylık %4,9 artışla) yaklaşık 37 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Son 6 aydır azalmakta olan ihracat Mart ayında %1,7, Nisan ayında %40,9, Mayıs ayında %56,7, Haziran ayında %12,8 ve Temmuz ayında %8,9 azalmıştı. İhracattaki toparlanmada ülkenin en büyük ihraç pazarı olan ABD pazarındaki iyileşme, ülkenin ikinci büyük ticaret ortağı olan Çin’den pandemi nedeniyle sekteye uğrayan hammadde ve aramalı alımlarının düzene girmesii ve altın fiyatlarındaki artış etkili olmuştur.  Ağustos ayı verileri 2019 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında petrol dışı ihracat (35,3 milyar dolar) %7,5 ve petrol ihracatı (1,7 milyar dolar) %11,4 oranında azalmıştır. Aylık bazda ise petrol ihracatı %19,9 ve petrol dışı ihracat %4,3 oranında artmıştır.

Ağustos ayında Meksika’nın tarım ürünleri ihracatı (1 milyar dolar) %5 azalmış, madencilik ihracatı (733,4 milyon dolar) %41,7 artmış, imalat sanayi ihracatı (33,5 milyar dolar) ise %8,3 azalmıştır. Otomotiv ihracatındaki (12,1 milyar dolar) ve otomotiv dışı (21,4 milyar dolar) imalat sektörlerdeki yıllık düşüşler sırayla %11,9 ve %6,1 olarak kaydedilmiştir.

Buna karşılık, son 13 aydır gerileyen ve son 5 aydır %20’nin üzerinde daralan ithalat ise Ağustos ayında yıllık bazda %22,2 gerilemiş (aylık bazda %7 artmış) ve 30,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Nisan ayında ithalat %30,5, Mayıs ayında %47,1, Haziran ayında %22,2 ve Temmuz ayında %26,1 azalmıştı.

Petrol dışı ithalat aylık karşılaştırmada %6,3 oranında artarken, yıllık bazda %20,5 gerilemiştir. Petrol ithalatı ise aylık bazda %15,6 artmış, yıllık bazda ise %38 düşmüştür. Yıllık bazda tüketim malı ithalatı %34,5 (3,5 milyar dolar), ara malı ithalatı %20,4 (24,5 milyar dolar) ve sermaye mal ithalatı %19,8 (2,9 milyar dolar) oranında azalmıştır. Aylık bazda ise anılan kategorilerde sırayla %8, %7,4 ve %2,9 artış kaydedilmiştir.

Ağustos ayında ülkenin dış ticaret fazlası 6,1 milyar dolar ile rekor düzeyde gerçekleşmiş olup; 2019 yılının aynı ayında 402 milyon dolar dış ticaret fazlası kaydedilmişti. 2020 yılının Ocak- Ağustos dönemi kümülatif ihracatı %16,6 azalırken, ithalattaki azalma %20,7 olarak gerçekleşmiş ve 14,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Bu dönemde tüketim malı ithalatı %29, ara malı ithalatı %19,5 ve sermaye mal ithalatı %19,7 azalmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: