Moldova: 1 Eylül 2020 İtibarıyla, Moldova Sınırlarından Geçiş İçin Geçerli Olan Kurallar

03 Eylül 2020

Moldova Halk Sağlığı Ulusal Özel Komisyonu’nun 21 Ağustos 2020 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, 1 Eylül 2020 itibarıyla, Moldova sınırlarından geçiş için geçerli olacak kurallar aşağıda kayıtlıdır:

Sağlık Bakanlığı, epidemiyolojik risk durumuna göre ülkeleri “kırmızı bölge” ve “yeşil bölge” olarak sınıflandıracaktır. Bu bölgelere ilişkin liste, Sağlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Ulusal Halk Sağlığı Ajansının resmi sayfalarında yayımlanacaktır. Liste her 14 günde bir Cuma günleri güncellenecek ve takip eden hafta Pazartesi günü yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamdaki ilk liste 28 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanmış olup, ülkemiz kırmızı bölgede yer almamaktadır. Dolayısıyla söz konusu karar uyarınca, kırmızı bölgede yer almaması hasebiyle ülkemiz vatandaşlarının zorunlu izolasyon koşulu olmaksızın 1 Eylül itibarıyla Moldova’ya giriş yapabilecekleri anlaşılmaktadır. Ülkemizin bulunduğu listede herhangi bir olumsuz değişiklik olması halinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

Yeşil bölgedeki ülkelerden gelen yabancı uyruklular ve vatansız kişilerin Moldova'ya girişine izin verilecektir. Yeşil bölgedeki ülkelerden gelen kişiler, epidemiyolojik form doldurmak ve 14 günlük zorunlu izolasyon rejimine uymak zorunda değildir.
Kırmızı bölgedeki ülkelerden gelen yabancı uyrukluların ve vatansız kişilerin Moldova'ya girişi ise yasaktır. Bu yasaktan muaf olanlar şunlardır: Moldova vatandaşlarının aile fertleri; uzun süreli vize, ikamet izni veya ikamet iznine eşdeğer bir belgeye sahip kişiler; Moldova’ya mesleki bir nedenle girmek isteyen ve bunu vize, ikamet izni ya da davetiye ve/veya Moldova'da yerleşik hukuki bir birim ile akdedilmiş sözleşme dâhil doğrulayıcı bir belgeyle kanıtlayanlar; Moldova'daki eğitim kurumlarında halihazırda kayıtlı olan veya kabul almak için seyahat eden yabancı öğrenciler; Moldova'da kalmasına izin verilen yabancıların aile fertleri; Moldova’da öğretmen olarak çalışan yabancılar; diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu sahipleri ile Moldova’daki diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası örgütlerde/misyonlarda görevli diplomatlar ve aile fertleri ya da insani yardım görevlileri; konsolosluk koruması altında Moldova’ya dönen kişiler de dâhil olmak üzere transit yolcular (güzergâh, Sınır Polisi Genel Müfettişliğince belirlenecektir); kanıtlayıcı belgeler sunulmak kaydıyla sağlık nedenleriyle ya da insani nedenlerden ötürü seyahat edenler ve refakatçileri; Moldova’daki ekonomik birimlerle sözleşmeye dayalı ilişkilerini kanıtlayan, Romanya ve Ukrayna’da mukim iş için sınırı geçip geri dönen çalışanlar; mal taşımacılığı yapan araçların sürücüleri ile şoför koltuğu dâhil 9’dan fazla koltuğa sahip toplu taşıma araçlarının sürücüleri ile uçak, gemi ve tren mürettebatı.

Kırmızı bölgedeki ülkelerden doğrudan veya transit olarak Moldova'ya gelen kişilerin epidemiyolojik form doldurması ve 14 günlük izolasyon rejimine uyması zorunludur. Bu zorunluluktan muaf olanlar, klinik belirti göstermemeleri kaydıyla şunlardır: Mal taşımacılığı yapan araçlar ve şoför koltuğu dâhil 9’dan fazla koltuğa sahip yolcu araçlarının sürücüleri ve personeli ile uçak, gemi ve tren mürettebatı; kanıtlayıcı belgeler sunulmak kaydıyla sağlık nedenleriyle ya da insani nedenlerden ötürü seyahat edenler ve refakatçileri; Moldova'daki eğitim kurumlarında halihazırda kayıtlı olan veya kabul almak için seyahat eden yabancı öğrenciler; Moldova’ya mesleki bir nedenle girmek isteyen ve bunu vize, ikamet izni ya da davetiye ve/veya Moldova'da yerleşik hukuki bir birim ile akdedilmiş sözleşme dâhil doğrulayıcı bir belgeyle kanıtlayanlar; mesleki nedenlerle yurtdışına seyahat eden ve dönüşte Moldova’da yerleşik hukuki birim adına yurtdışındaki işi teyit eden ve yabancı ekonomik birimle akdedilen sözleşmeyi veya Moldova kamu kurumları tarafından hazırlanan emri sunan kişiler; ekonomik birimlerle sözleşmeye dayalı ilişkilerini kanıtlamaları kaydıyla, Romanya veya Ukrayna'dan gelerek iş için sınırı geçip geri dönen çalışanlar ile söz konusu ülkelerde istihdam edilen ve iş için sınırı geçip geri dönen Moldovalı çalışanlar; diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu sahipleri ile Moldova’daki diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası örgütlerde/misyonlarda görevli diplomatlar ve aile fertleri ya da insani yardım görevlileri ile transit yolcular.

Kaynak: T.C. Kişinev Büyükelçiliği
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği