Moldova, Yurtdışı İşçi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı Açısından Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Arasında 4. Sırada Yer Almaktadır

20 Mayıs 2021

Dünya Bankası’nın göç ve kalkınmaya ilişkin hazırladığı yeni rapora (Göç ve Kalkınma Brifingi) göre; 2020 yılı itibarıyla Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında yurtdışı işçi gelirlerinin GSYİH içindeki payı açısından % 16,3 ile 4. sırada bulunan Moldova, yurtdışı işçi gelirleri toplam tutarı açısından ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.

Yayımlanan belgeye göre, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında yurtdışı işçi gelirlerinin GSYİH içindeki payı en yüksek ülkeler sırasıyla Kırgızistan (% 29,4), Tacikistan (% 27,3) ve Kosova (% 18,4) olmuştur. Moldova, % 16,3’lük payla 4’üncü sırada yer almıştır. İlk on arasında yer alan diğer ülkeler ise; Gürcistan (% 13,4), Karadağ (% 12,5), Özbekistan (% 12,1), Ermenistan (% 10,8), Ukrayna (% 9,9) ve Arnavutluk (% 9,7) olmuştur.

Bununla birlikte, Dünya Bankası verilerinden anlaşıldığı üzere, 2020 itibarıyla Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında en fazla yurtdışı işçi gelirleri elde eden ülkeler; Ukrayna (15,1 milyar $), Rusya (9,8 milyar $), Özbekistan, (7 milyar $), Sırbistan (3,9 milyar $), Kırgızistan (2,2 milyar $) Tacikistan (2,2 milyar $) Gürcistan (2,1 milyar $), Moldova (1,9 milyar $), Bosna-Hersek (1,8 milyar $) ve Arnavutluk (1,5 milyar $) olmuştur.
Dünya Bankası verilerine göre, 2020 itibarıyla dünya genelinde en fazla yurtdışı işçi gelirleri elde eden ülkeler arasında; Hindistan (83,1 milyar $), Çin (60 milyar $), Meksika (43 milyar $), Filipinler (35 milyar $) Mısır (30 milyar $), Pakistan (26,1 milyar $), Bangladeş (22 milyar $), Nijerya (17 milyar $), Vietnam (17,2 milyar $) ve Ukrayna (15,1 milyar $) yer almaktadır.

Öte yandan, yurtdışı işçi gelirlerinin GSYİH içindeki payı açısından ilk on ülke; Tonga (% 38), Lübnan (% 33), Kırgızistan (% 29,4) Tacikistan (%27,3), El Salvador (%24), Honduras (% 24), Nepal (%24), Haiti (%22), Jamaika (% 21) ve Lesotho (%21) olmuştur.

Kaynak: Infomarket.md
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği