Salgın Kısıtlamalarına Rağmen Moldova'dan Bilişim Sektörü İhracatı Dinamik Olarak Artmaktadır

20 Mayıs 2021

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı, art arda ikinci yıl büyüyen Moldova’nın bilişim sektörü ihracatının geleneksel ihracat alanlarını (şarap, tekstil vs.) geçtiğini, 2020 yılında resmi bilişim sektörü ihracat tutarının, 2019 yılına kıyasla % 23,2 ve 2016 yılına kıyasla üç katın üstünde artarak 258,47 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirmektedir.

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı’na göre, söz konusu başarı, 700’ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği “Moldova IT park” sanal parkının sağladığı vergisel avantajlar başta olmak üzere, büyük ölçüde sektörün gelişmesine yönelik sürdürülen elverişli politikalardan kaynaklanmıştır.

Böylelikle, 2020 yılında, salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen, “Moldova IT Parkı”ta faaliyet gösteren firmaların cirosu, öngörülen tutarı % 25 aşarak ve % 80’i hizmet ihracatı olmak üzere,  5 milyar MDL'nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği