Moldova’nın Süt Üretimindeki Son On Yılda Yaşanan % 38 Oranında Düşüş Süt Ürünleri Sektöründe Dış Ticaret Açığının Artmasına Sebep Olmuştur

20 Mayıs 2021

Moldova Yatırım Ajansı’nın yaptığı bir analiz çalışması, Moldova’daki süt üreticilerinin uzun vadeli bir krizle karşı karşıya olduğunu, üretimlerinin son on yılda % 38 oranında azaldığını göstermektedir.

Son yıllarda süt üretiminde keskin bir düşüş yaşanmış, süt üretimi 2017'de 485 bin ton iken 2019’da 367 bin tona düşmüş, ithalatı ise yıllık % 22 artışla 2019 yılında yaklaşık 58 milyon dolara çıkmıştır. Benzer negatif eğilim, süt üretim sektöründeki krizi doğrulayarak, hayvancılık sektöründe de yaşanmakta olup, 2011 yılında inek sayısı 154 bin iken 2020 yılında 81 bine düşmüştür. Tarımsal işletmelerce üretilen süt ise toplamın ancak % 6’sını teşkil etmektedir.

Rapordaki istatistik verilere göre, süt ürünleri üretiminde kullanılan sütün % 94’ü hanehalkı tarafından üretilmekte olup, sadece % 6’sı tarımsal işletmeler tarafından üretilmektedir. Aynı zamanda, tarımsal işletmeler tarafından yetiştirilen ineklerin toplamdaki payı yalnızca % 5 seviyesinde olup, Moldova’da belirgin bir hayvancılık sektörünün mevcut olmadığı, ineklerin büyük çoğunluğunun ise tarımsal işletmeler değil, hanehalkı tarafından yetiştirildiği ve kullanıldığı anlamına gelmektedir. Öte yandan süt işleme tesislerinin düşük kalitede ve az verimli ama lojistik maliyetlerden dolayı daha pahalı sütü bireylerden toplamaya mecbur kalması, hem hammadde olarak kullanılan yerli süt açığına hem de işleme tesislerinin ihtiyacının % 33’ünü karşılayan ve yılda yaklaşık 162 bin tona çıkan ithalatın artmasına sebep olmuştur.

Aynı analiz çalışmasında, 2019 yılında Moldova’nın 5,8 milyon dolar tutarında süt ürünleri ihraç ettiğini, yıllık ortalama olarak % 17 küçülen ihracatın son 4 yılda düşüş eğiliminde bulunduğu belirtilmektedir.

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Moldova’da, yılda ortalama olarak % 28 büyüyen süt ürünleri dış ticaret açığı yaşanmaktadır. 2015 yılında ticaret açığı yaklaşık 20 milyon dolar iken, 2019 yılında ithalatı yaklaşık 52 milyon dolar aşmıştır. Dolayısıyla, son 5 yılda süt ürünleri ticaret açığı % 161 büyümüştür.

Kaynak: Moldova Yatırım Ajansı
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği