Moldova: 2020 Yılı Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Veriler

16 Şubat 2021

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu, Aralık 2020’de toplu taşıma araçlarıyla taşınan yolcu sayısının 5,2 milyon olarak gerçekleştiğini ve Aralık 2019 göre % 38,8 azaldığını açıklamıştır. Taşınan yolcu sayısı; havayolu ve karayolu taşımacılığında sırasıyla % 62,4 ve % 39 oranlarında azalırken nehir yolu taşımacılığında % 95,4 ve demiryolu taşımacılığında % 1,9 artmıştır.

2020 yılı genelinde toplu taşıma araçlarıyla taşınan yolcu sayısı 55,6 milyon yolcu seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2019 yılına kıyasla % 46,1 düşmüştür. Diğer taraftan, toplam yolculuk mesafesi 2019 yılına göre % 59,2 oranında azalarak 2.434,7 milyon yolcu/km olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılında yolcu taşımacılık faaliyetlerinde; karayolu taşımacılığının payı % 97,6 olmuşken demiryolu ve karayolu taşımacılığının payları sırasıyla % 1,3 ve % 0,7 olmuştur.

2019 yılına göre; havayolu yolcu taşımacılığında % 75,6, karayolu taşımacılığında % 45,8 ve demiryolu taşımacılığında ise % 38,0 oranlarında azalma kaydedilmiştir. Bununla birlikte, yolcu taşımacılık faaliyetlerinin toplamında payı % 0,4 olan ve genel durumu pek fazla etkilemeyen nehir yolu taşımacılığında % 56,1 artış gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, Aralık 2019’a göre % 14,9 azalan genel eşya taşımacılığı hacmi Aralık 2020’de yaklaşık 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre; demiryolu eşya taşımacılığı % 47,3 ve karayolu eşya taşımacılığı % 6,5 azalırken, nehir yolu ve havayolu eşya taşımacılığı sırasıyla % 143,3 ve % 10,0 artmıştır.

2020 yılı genelinde demiryolu, karayolu, nehir yolu ve havayolu nakliye işletmeleri tarafından taşınan eşya hacmi 2019 yılına göre % 12,5 azalarak 16,5 milyon ton, eşyaların taşındığı mesafe ise % 6,3 azalarak 4.635,2 milyon ton/km olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında, genel eşya taşımacılığı hacminde; % 81,4 payı olan karayolu taşımacılığında % 7,2 oranında, % 17,3 payı olan demiryolu taşımacılığında ise % 33,3 oranında azalma kaydedilmiştir.

Kaynak: Ulusal İstatistik Bürosu
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği