Moldova, Dünya Ekonomik Özgürlük Sıralamasında İki Basamak Yükselerek 85’nci Sırada Yer Almıştır

16 Mart 2021

Moldova, Heritage Vakfı ve The Wall Street Journal tarafından her yıl yayınlanan Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi (Index of Economic Freedom) araştırmasına göre, geçen yıla kıyasla 0,5 puan artışla, 100 üzerinden 62,5 puan alarak 85’nci sırada yer almıştır. Moldova, Ekonomik Özgürlük Endeksi’ne göre 45 Avrupa ülkesi arasında 41 sırada yer almış, aldığı puan ise bölge genel ortalamasının altında kalmakla birlikte dünya ortalamasının üzerindedir. Böylelikle, Moldova “orta derecede özgür ülke” kategorisinde yer almaktadır. Moldova ile aynı kategoride bulunan Romanya 43’ücü, Rusya 92’nci ve Belarus 95’inci sırada yer almıştır. 127’nci sırada yer alan Ukrayna “büyük ölçüde özgür olmayan” ülkeler kategorisine dahil edilmiştir.

Ekonomik Özgürlük Endeksini oluşturan bileşenlerden mülkiyet haklarında 60,6 puan alan Moldova, kamu bütünlüğünde 38,7 puan, adli etkinlikte 29,9 puan, vergi yükünde 94 puan, kamu harcamalarında 71 puan, mali sağlamlıkta 96,5 puan, iş yapma özgürlüğünde 66,2 puan, emek özgürlüğünde 39,2 puan, parasal özgürlükte 71,5 puan, ticaret özgürlüğünde 76,8 puan, yatırım özgürlüğünde 55 puan ve finansal özgürlükte 50 puan almıştır. Mevcut sıralamada Moldova’nın beş göstergesi iyileşmiş, 5’i kötüleşmiş, 2’si de değişiklik göstermemiştir.

Ekonomik özgürlük 2021 yılı sıralamasının başında yer alan ülkeler arasında, ekonomik özgürlük endeksi 89,7 ile 81,4 arasında değişiklik gösteren Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya, İsviçre ve İrlanda bulunmaktadır. Sıralamanın sonunda ise “özgür olmayan ülkeler” grubunda bulunan Venezuela (24,7 puan) ve Kuzey Kore (5,2 puan)  yer almıştır.

Kaynak: www.infomarket.md
Yayınlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği