Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı, 2022-2024 Yıllarına Yönelik Makroekonomik Gösterge Tahminlerini Açıklamıştır

02 Nisan 2021

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı, 2022-2024 yıllarına yönelik makroekonomik gösterge tahminlerini hazırlamıştır. Tahminlerin hazırlık çalışmaları sırasında; Covid-19 salgını etkisinde ülkenin ekonomisinde geçen yıl kaydedilen gelişmeler, Moldova’nın en önemli ticaret ortağı olan ülkeler başta olmak üzere dünya ekonomisinde olası gelişmeler, ayrıca Moldova Merkez Bankası ile koordine edilmiş enflasyon oranı ve döviz kuru tahminleri dikkate alınmıştır.

Ülke ekonomisinin, elverişsiz hava koşulları ve salgın krizinden çok etkilenerek % 7 küçüldüğü bir yılın ardından, 2021 yılında kademeli olarak canlanması beklenmektedir. Tahminlere göre, GSYİH 2021 yılında reel olarak % 6 büyüyecek, sonraki yıllarda (2020-2024) ise artış eğiliminde bulunarak ortalama % 4 büyümesi beklenmektedir.

Sanayi sektörü 2021 yılında yeniden pozitif eğilime girecektir. Covid-19 virüsüne karşı aşılama süreci sonucunda bölgede beklenen dış talebin artması neticesinde, 2021 yılında sanayi faaliyetlerinin % 3,9 oranında artmasının beklendiği ihracat odaklı sanayi dallarında, serbest bölgelerde de dahil olmak üzere durumun düzeleceği düşünülmektedir. Sonraki yıllarda ise sanayi sektörü üretiminin, başta kriz öncesi yıllarda yapılan makine ve teçhizat yatırımları sayesinde, istikrarlı olarak % 3-4 arasında büyümesi beklenmektedir.

Tarımsal üretimin, çok kurak geçen bir yılın ardından, bu sene % 29 civarında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, tarımsal üretimin, 2020 yılındaki kuraklık ve Covid-19 salgını etkisi sonucu olarak KOBİ’lerin karşılaştığı finansal kısıtlamalardan dolayı, kuraklık öncesi seviyeye çıkmayacağı düşünülmektedir. Sonraki dönemde tarım sektörünün, göreli elverişli hava şartlarının olması ve sektöre yönelik yapılan yatırımların artması durumunda, yıllık % 3-5 büyüyeceği öngörülmektedir.

Yatırım faaliyetleri 2021 yılında salgının etkisinde kalmaya devam edecek, ama yine de pozitif (%2) değer kaydedecektir. Kalkınma partnerlerinin finansmanıyla gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere, kamu altyapı yatırımları devam edecekse de bütçe kısıtlamaları bunların artmasına müsaade etmeyecektir. Yine de, elverişli kredi durumu ve ekonomiyi yeniden yapılandırma eğilimi, özel sektör yatırımlarını olumlu etkileyen faktörler olacaktır. Serbest bölgelerde, bir önceki yıl için planlanmış ve askıya alınmış projelerin yeniden başlatılması ve dış ortamın iyileştiği koşullarda yeni projelerin başlatılması planlanmış olup, yatırım hacminin bir önceki yıla göre iki kart artması beklenmektedir. Sonraki yıllarda yatırım faaliyetlerinin istikrarlı bir şekilde yıllık % 4 civarında artacağı tahmin edilmektedir.

Öte yandan, bahse konu göstergelerin şu an itibarıyla çok belirsizlik taşıyan salgının gidişatına bağlı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Mevcut epidemiyolojik durum göz önüne alındığında, halk sağlığını korumak ve Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla daha sıkı kısıtlamaların yeniden uygulamaya konulması söz konusu olup, bu da tahmini verileri önemli ölçüde etkileyebilecektir.

Kaynak: Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği