Moldova Serbest Ekonomik Bölgelerine Gerçekleştirilen Toplam Yatırım Hacmi 2020’nin İlk Yarısında % 9,3 Oranında Artmıştır

05 Kasım 2020

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı, Moldova’daki serbest ekonomik bölgelerine (SEB) gerçekleştirilen toplam yatırım hacminin 2020’nin ilk yarısında  % 9,3 oranında artarak Haziran sonu itibarıyla 453 milyon dolar seviyesine çıktığını açıklamıştır.

Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre; % 48’i (221,1 milyon dolar) “Balti” SEB’si, % 19,5’i (88,5 milyon dolar) “Ungheni-Business” SEB’si ve % 16,1’i (73,1 milyon dolar) “Expo-Business Chisinau” SEB’sinde olmak üzere, ülkenin SEB’lerine gerçekleştirilen toplam yatırım hacminin % 84’ü 3 SEB’inde yapılmış olup, geriye kalan 4 SEB’sine yapılan yatırım hacmi; “Valkaneş” SEB’si % 5,4 (22,4 milyon dolar), “Taraclia” SEB’si % 4,1 (18,6 milyon dolar), “Tvardita” SEB’si % 4,1 (18,2 milyon dolar) ve “Otaci-Business” SEB’si % 2 (8,9 milyon dolar) olmak üzere çok daha düşük seviyede kalmaktadır.

Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı’nın hesaplarına göre, 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla, en yüksek “Balti” SEB’sinde (187,4 bin dolar) olmak üzere, SEB’de mukim firma başına düşen yatırım tutarı 97,4 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
2020 ilk yarıyılı itibarıyla, 34 adet alt bölgeden oluşan 7 SEB’de 16.463 çalışanıyla 213 mukim firma faaliyet göstermektedir. SEB’lerde çalışanlarının; yaklaşık % 60’ı (9.878 kişi) “Balti” SEB’sinde, % 17,2’si (2.838 kişi) “Ungheni-Business” SEB’sinde, % 12’si (1.971 kişi) “Expo-Business Chisinau” SEB’sinde, % 7,7’si (1.239 kişi) “Valkaneş” SEB’sinde, % 1,6’sı (257 kişi) “Tvardita” SEB’sinde, % 1,1’i (178 kişi) “Taraclia” SEB’sinde ve % 0,3’ü (48 kişi) “Otaci-Business” SEB’sinde istihdam edilmektedir.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde SEB’lerde mukim firmaların aylık ücret olarak ödedikleri tutar, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla % 1,8 oranında artışla 679,1 milyon MDL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, SEB’lerde ödenen ortalama aylık ücret 2019 yılının aynı dönemine göre % 4,9 oranında azalmış ve 6,77 bin MDL olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: www.infomarket.md
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği