Moldova’da COVID-19 Aşısının Ülkeye İthalatında ve Yurtiçi Satışlarda Vergi Muafiyeti Getirilmiştir

22 Mart 2021

Moldova Parlamentosu’nun 18 Mart 2021 tarihinde Vergi Kanunu ve Gümrük Tarife Kanunu’nda yaptığı değişiklikler uyarınca, OHAL ve/veya Sağlık Alanında Acil Durum döneminde kamu mali kaynaklarından tedarik edilen COVID-19 aşısının yurtiçinde satışları KDV’den muaf tutulacaktır. Ayrıca, söz konusu aşıların ithalatında uygulanan gümrük vergisine ve gümrükleme harcına muafiyet getirilmiştir.

Bahse konu mevzuat değişikliği, COVID-19 aşılarının firmalar tarafından ülkeye ithal etmesinin teşvik edilmesi amacıyla yapılmıştır.

Kaynak: www.infomarket.md
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği