Moldova’da Üç Aylık Ekonomik Kriz Döneminde Yolcu Taşımacılığı 4,5 Kat Azalmıştır

16 Temmuz 2020

Pandemiden kaynaklanan ekonomik krizden dolayı, Moldova’nın ekonomisinde en çok zarar gören sektör yolcu taşımacılığı olmuştur.

Mart-Mayıs 2020 döneminde yolcu taşımacılığı hacminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 4,5 kat azalış kaydedilmiştir.

Yolcu taşımacılığı en çok, 2019 yılına kıyasla 15 kat düşüş kaydedilerek Nisan ayında daralmıştır. Moldova’nın tarihinde böyle bir düşüş daha önce hiç görülmemiştir. 

Söz konusu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 kat azalışla en çok zarar havayolu yolcu taşımacılığında gerçekleşmiştir.

Hacim olarak daha büyük olan karayolu yolcu taşımacılığı anılan dönemde 4 kat azalmıştır. Ancak, havayolu taşımacılığı ile kıyaslandığında karayolu taşımacılığı büyük ölçüde yerel firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, milli ekonomi içinde krizden en çok etkilenen sektör karayolu taşımacılığı olmuştur.

Kaynak: www.veaceslavionita.wordpress.com
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği