Moldova’daki Bankaların Elde Ettiği Net Kar 2020 Yılında % 27 Oranında Düşmüştür

22 Ocak 2021

Moldova Merkez Bankası, bankaların elde ettiği net karın 2019 yılına göre % 27 oranında azalarak 1 milyar 650,35 MDL seviyesine düştüğü açıklamıştır.

Moldova Merkez Bankası’nın verilerine göre; 2020 yılında ülkede faaliyet gösteren 11 bankadan 10'u kar elde etmiş, 1 banka ise zarar etmiştir. Bununla birlikte, toplam net karın % 90’ının ( yaklaşık 1,485 milyar MDL), Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca - OTP Group ve Victoriabank olmak üzere, dört banka tarafında elde edildiği görülmektedir. Diğer 6 banka toplam yaklaşık 191,7 milyon MDL net kar elde ederken bankalardan biri 26,32 milyon MDL zarar etmiştir. Bununla beraber, 2020 yılında kar eden 10 bankadan 9'unun 2019'a göre karı düşürmüş bir banka ise karını artırmayı başarmıştır.

Moldova Merkez Bankası’nın verilerinden anlaşıldığı üzere, 2020 yılında en büyük net kar elde eden bankalar; Moldova-Agroindbank - 646,2 milyon MDL (2019'da - 703,67 milyon MDL), Moldindconbank - 432,2 milyon MDL (678,41 milyon), Victoriabank - 261,75 milyon MDL (317,48 milyon) ve Mobiasbanca - OTP Group - 144,83 milyon MDL (246,84 milyon) olmuştur.

2020 yılında elde edilen net kar büyüklüğüne göre diğer bankalar; FinComBank - 55,31 milyon MDL (2019'da - 75,89 milyon MDL), Energbank - 45,52 milyon MDL (47,48 milyon MDL), ProCreditBank - 39,97 milyon MDL (87,58 milyon), BCR Chisinau - 23,74 milyon MDL (24,7 milyon), EuroCreditBank - 14,07 milyon MDL (13,38 milyon), Comertbank - 13,09 milyon MDL (20,28 milyon) olup,  2019 yılında 44,13 milyon MDL net kar elde eden Eximbank 2020 yılında 26,32 milyon MDL zarar etmiştir.

Kaynak: www.infomarket.md
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği