Moldova’nın Dış Ticaret Hacmi Üç Aylık Ekonomik Kriz Döneminde % 26,3 Oranında Daralmıştır

16 Temmuz 2020

Mart-Mayıs 2020 üç aylık ekonomik kriz dönemine Moldova’nın dış ticaret hacmi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 582 milyon ABD Doları veya % 26,3 oranında azalmıştır. Mart-Mayıs 2019’da 2,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşen dış ticaret hacmi 2020’nin aynı döneminde 1,5 milyar ABD doları olmuştur.

Bu dönemde, 414 milyon ABD dolar veya % 27,1 oranında azalışla, ithalat en çok etkilenmiştir. Mart-Mayıs 2019’da 1,53 milyar ABD doları olarak gerçekleşen ithalat 2020’nin aynı döneminde 1,11 milyar ABD Doları seviyesine gerilemiştir. İthalat hacminin gerilemesi üç ana faktörden kaynaklanmıştır;
1) gıda dışı ticari işletmelerin faaliyet göstermemesinden dolayı ürün satışının mümkün bulunmadığı karantina dönemi,
2) gelirlerin azalması ve tüketicilerin satın alma davranışlarının değişmesinden kaynaklanan hanehalkı tüketim harcamalarının azalması,
3) Petrol ürünlerinde yaşanan fiyat düşüşü ve tüketim azalması.

 Bu nedenlerle ithalat giderlerindeki düşüşten kaynaklı, Moldova’nın dış ticaret dengesinde olumlu eğilim kaydedilmiştir. Petrol ürünlerinin tüketiminin azalması büyük ölçüde 4,5 misli azalan yolcu taşımacılığı hacminin daralmasından kaynaklanmıştır.

Üç aylık kriz döneminde ihracat 168 milyon ABD Doları veya % 24,5 oranında azalmıştır. Bahse konu dönemde, 127 milyon ABD Doları veya % 29,2 oranında azalışla,  AB ülkelerine yönelik yapılan ihracatta en çok düşüş yaşanmıştır. BDT ülkelerine yönelik yapılan ihracat söz konusu dönemde 4 milyon ABD Doları veya % 2,7 oranında azalmıştır. Diğer ülkelere yönelik yapılan ihracat ise 37 milyon ABD doları veya % 25,7 oranında daralmıştır.

Kaynak: www.veaceslavionita.wordpress.com
Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği