Yönetim Danışmanlığı Sektörü

13 Aralık 2023

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

  • Destek Kapsamına Alınan Şirket Listesi  (Listedeki şirketler 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında sunulan Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunabileceklerdir.)

Yönetim Danışmanlığı sektörüne sunulan desteklere ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2022)
Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2023)

Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler ve Hedef Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

EK-1 Temel Bilgi ve Belgeler
EK-2A Taahhütname
EK-2B Beyanname
EK-3 Hedef Ülkeler Listesi

Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Destek Kapsamına Alınma Ön Koşulları

Tescil ve Koruma Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Veri Tabanı Üyelik Desteği

Birim Desteği

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Milli Katılım Tanıtım Desteği

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

Yarışma ve Etkinlik Desteği