Gümrüksüz Satış Mağazaları

24 Ağustos 2023
Gümrüksüz Satış Mağazaları
 
Soru: Gümrüksüz satış mağazası nedir?
Cevap: Gümrüksüz satış mağazaları, Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, Türk Boğazlarından transit geçen gemilere ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerlerdir.
 
Soru: Gümrüksüz satış mağazalarındaki satış limitleri nasıl belirlenir?
Cevap: Gümrüksüz satış mağazalarında 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki“Yolcu beraberi kişisel eşya listesi” satış limitine esas alınmaktadır.