Firmaların Sınıflandırılması

10 Ekim 2023

Firmaların Sınıflandırılması


İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla İhracatçı Firmaların Sınıflandırılması Uygulaması
Tarım ürünlerinin artan dış ticaretine bağlı olarak, sektör içerisinde belirli maliyetleri karşılayarak tesis kurmuş ve kalifiye personel istihdam ettiği belirlenen firmalara ticari kalite standartlarına uygunluk yönünden özdenetim hakkı sağlanmıştır. Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerince oluşturulan Sınıflandırma Komisyonları tarafından söz konusu firma işletmeleri ve tesis ettikleri işlemler ilgili Tebliğ (2021/22 ÜGD) hükmünce yıl içerisinde belirli aralıklarla denetlenmektedir. Bu uygulama ile ihracat denetimlerinin etkinliği artmakta, firmalar tesis ve personeline yatırım yapmakta ve ihracat için gerçekleştirilen işlemlerin süresi kısalmaktadır.

İlgili Mevzuat
İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/22)