Preseli Pamukların Tasnifi

22 Ekim 2020

Preseli Pamukların Tasnifi

İç piyasada çırçır ve prese fabrikaları tarafından hazırlanan preseli pamuklar ile linter ve lif döküntüsü pamuklar “Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük” ile anılan Tüzüğe dayanılarak Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2012/25 sayılı “Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ” ile 2012/27 sayılı “Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ” kapsamında tasnife tabi tutulmaktadır.