Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Yürütülen İthalat Denetimleri

02 Ocak 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Yürütülen İthalat Denetimleri

2024/5 sayılı “Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” ile insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden güvenli ürün ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
2024/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Kapsamında;
  • Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Hayvansal Ürünler
  • Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler
  • Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri
  • Veteriner Biyolojik Ürünler
  • Veteriner Tıbbi Ürünleri (İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri)
  • Bitki Koruma Ürünü ve Teknik Maddeleri
  • Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Bitki ve Bitkisel Ürünler
  • Orman Yetiştirme Materyalleri
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca denetime tabi tutulmaktadır.

2024/19 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği" ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ithalatta Uygunluk Belgesi'ne tabi ürünler, ithalatta bildirime tabi ürünler ile ithal edilemeyecek ürünlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.