Uluslararası Faaliyetler

10 Ekim 2023

Tarım Ürünleri Ticari Kalite Denetimleri İle İlgili Uluslararası Faaliyetler

  • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK)

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde yaş meyve ve sebze ürünleri ile kuru ve kurutulmuş ürünlerin standardizasyona ilişkin tarımsal kalite standartları BM/AEK Tarım Komitesi altında faaliyet gösteren 1949 yılında kurulmuş olan Çalışma Grubu (WP.7)  bünyesinde üye ülke delegasyonlarının görüşleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

Söz konusu Komite bünyesinde faaliyetleri yürütülen BM/AEK Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Uzmanlar Grubu ile Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu çalışmalarında yaş sebze ve meyveler ile kuru ve kurutulmuş ürünlerin standartlarının hazırlık çalışmalarına etkin bir şekilde katılım sağlanarak ülkemiz tarım ve gıda sektörünün ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda kararlar alınması amaçlanmaktadır.

  • İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Meyve ve Sebze Şeması

Meyve ve sebze ürünlerinde uluslararası standartların uygulanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ülkemizin de kurucu üyesi bulunduğu OECD Meyve ve Sebze Şeması 1962 yılında kurulmuştur.

Bu kapsamda, Şema bünyesinde BM/AEK tarımsal kalite standartlarının uluslararası düzeyde uyumlu hale getirilmesi, uygunluk denetimi süreçlerinin üye ülkeler nezdinde yeknesak hale getirilmesi ve denetimler sonucunda uygun görülen ürünler için düzenlenen uygunluk belgesinin kullanımının teşvik edilmesi, ulusal kalite kontrol teşkilatlarında görevli birimlere ait kişilerin eğitilmesi, üye ülkelerde BM/AEK standartlarına göre denetim yapan denetim elemanlarının standartları aynı şekilde yorumlamasına yardımcı olmak üzere, standartları açıklayıcı el kitapları (broşür) hazırlanmaktır.