Müşavirlik Raporları

27 Ocak 2022

A. ABD Yaptırımları

Müşavirliğimizce hazırlanan 15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımları Rehberine Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

ABD’nin İran’a Yönelik Ticari Yaptırımlarının 
hedefleri kabaca aşağıdaki gibidir:

İran’ın petrol satışını engelleyerek dövize erişimini kısıtlamak,

İran’ın başta silah sanayisindeki kritik maddelere erişimini kısıtlamaya çalışmak,

İran’ın ülke içindeki üretimini sürdürülebilir olmaktan çıkarmak ve bu üretimin artmasına katkı sağlayan ticarete aracılık eden diğer ülke vatandaşlarını da cezalandırmak,

Dünyadaki tüm finansal kuruluşların yaptırım kapsamı ürünlerde İran’la ticarete aracılık yapmasını engellemek,

İran’da yabancıların yatırımını olabildiğince aza indirmek.

ABD’nin İran’dan döviz çıkışını artıracak nihai ürünler ile yaptırım kapsamı dışında kalan ve insani ticaret olarak bilinen gıda, ilaç, tıbbi cihaz ve hijyen ürünlerine yaptırımlar bağlamında önemli oranda esneklik sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte, firmanızın ABD yaptırımlarından etkilenip etkilenmeyeceği hususunda kapsamlı bir değerlendirme yapmanızda fayda bulunmaktadır. 

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kimi zaman iç içe geçse de kabaca siyasi, askeri ve ticari olarak üçe ayrılabilir. Ticari kısma ilişkin yaptırımlara dair Müşavirliğimizce hazırlanan notlar aşağıdadır:

 • Müşavirliğimizce hazırlanan ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları konulu kapsamlı rapora ulaşmak için tıklayınız.
 • ABD'nin 10 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı İran'a yönelik ABD Yaptırımlarını genişleten karara ilişkin Müşavirliğimiz raporuna ulaşmak için tıklayınız.
 • ABD'nin 10 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı İran'a yönelik ABD Yaptırımlarını genişleten karara ilişkin Sıkça Sorulan Sorular-I'e ulaşmak için tıklayınız. 
 • ABD'nin 10 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı İran'a yönelik ABD Yaptırımlarını genişleten karara ilişkin Sıkça Sorulan Sorular-II'ye ulaşmak için tıklayınız.
 • ABD'nin 10 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı İran'a yönelik ABD Yaptırımlarını genişleten karara ilişkin Sıkça Sorulan Sorular-III'e ulaşmak için tıklayınız.
 • ABD'nin 10 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı İran'a yönelik ABD Yaptırımlarını genişleten karara Finans Sektörünü Eklemesine İlişkin Karara Ulaşmak İçin tıklayınız.
 • Müşavirliğimizce hazırlanan ABD Yaptırımlarının İran'ın Dış Ticaret ve Ekonomisine Etkileri Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Öte yandan ABD, İranlı bazı kişi, şirket ve kurumları SDN adı verilen listeye eklemekte ve bu kişilerle ticari işleme girişen üçüncü ülke vatandaşlarına da yaptırım uygulayabilmektedir. İran ile ticaret yapan kişi ve kurumların ABD ile herhangi bir ticari işleme girişmese bile sorunla karşılaşabileceği hususu gözönünde bulundurulmalıdır.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlara ilişkin ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanmış GTİP bazında bir ürün listesi bulunmamaktadır. 

SDN Listesi ve Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin ABD Hazine Bakanlığı Sayfasına Ulaşmak İçin 
tıklayınız.


B. İran'ın İthalat ve Kambiyo Düzenlemeleri

İran’ın petrol ve doğalgaz ihracatının ABD yaptırımları nedeniyle daralması sonucu yaptırımların üstesinden gelmek için birçok stratejiyi hayata geçirdiği görülmektedir. Bunlardan en önemlisi ülke içinde üretimi yapılan veya lüks olarak belirlenen malların ithalatını yasaklamak ve ülke dışına gereksiz döviz çıkışını en aza indirmektir. İran ayrıca ülke içi üretimi artırmaya, hammadde veya aramalı ithalatı yapmaya, nihai ürünü olabildiğince az almaya çalışmaktadır. Bu amaçla 8’li GTİP bazında 5.000’den fazla ürünün ithalatı yasaklanmıştır. İran’ın ticarete konu ürünleri dört kategoriye bölerek döviz tahsisini buna göre yaptığı görülmektedir. Öte yandan, İran’da ithalat için döviz tahsis imkanı oldukça kısıtlı durumda olup, firmalar arasında döviz tahsisine erişme konusunda yoğun rekabet vardır. Bahsekonu hususlar, aşağıdaki bağlantılarda kapsamlıca aktarılmaktadır.

İran ile ticare
t yapan veya yapmak isteyen firmalarımızın ABD Yaptırımları ve İran İthalat Rejimindeki Ürün Gruplarını göz önünde bulundurması, ürün ve hizmet ihracat rakamlarını belirlerken döviz kurları ve tahsislerini incelemesi, para transferinde karşılaşılan sorunlar için para transferlerini notunu kapsamlıca değerlendirmesi gereklidir. Bu amaçla hazırlanan notlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

 • Yaptırımlar, İthalattaki Ürün Grupları ve İthalatı Yasaklanan Ürünler, Ürün Gruplarına Yönelik Döviz Tahsisleri Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • Döviz Kurları Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'dan Yapılacak Para Transferleri İçin Tıklayınız.
 • İran'a yapılan ihracattan elde edilecek dövizin Türkiye’ye getirilmesindeki zorunluluğa ilişkin muafiyeti içeren Genelgeye ulaşmak için Tıklayınız. (TCMB Genelgesi'nin 4 üncü maddesinin 6 ıncı Fıkrası doğrultusunda İran’a yapılan ihracattan elde edilecek dövizin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin muafiyet tanınmıştır.) 

C. İran'a İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Başlıca Hususlar
 • Sadece proforma faturaya bağlı kalınmamalı, İranlı ithalatçı ile yapılacak ve tüm koşulları net olarak ortaya konacak bir satış sözleşmesi çerçevesinde hareket edilmelidir.
 • Sözleşmelerde, gümrük vergilerinin, ithalat prosedürlerinin, ithalata konu ürün ve/veya miktarların değişmesi gibi hallerde ortaya çıkacak sorunların İranlı ithalatçı tarafından çözülmesine yönelik hükümler bulundurulmalıdır. İran'a yönelik satışlarda olabildiğince Fabrika Teslim (Ex-Works) ve peşin çalışılmalıdır. İran gümrüklerinin uyguladığı "İthalatta Referans Fiyat Uygulaması" önemli bir problemdir. 
 • Sözleşmeler ve proforma/ticari faturalar, ABD Doları haricinde, bir ülke para birimi - tercihen Avro, TL veya karşılıklı anlaşılacak diğer konvertibl ülke para birimi- esas alınarak düzenlenmeli ve ödemeler bu şekilde yapılmalıdır. Ödemenin yapılması ile teslim şekli arasındaki ilişkiye dikkat edilmelidir.
 • İran'da devletin bazı ürünlerin ihraç fiyatlarında belirli bir bedelin altında ihracata izin vermediği görülmektedir. Firmalarımızın bu nedenle Gümrük Vergilerinin belirlenmesinde sorunla karşılaşabildiği görülmektedir. Bu nedenle, firmalarımızın İran'dan yapacakları ithalatta bu hususu dikkate almaları önemlidir.


D. İran Ekonomisinin Sektörel Değerlendirilmesi

İran ekonomisi devletçi politikaların yoğun olduğu, petrol ve gaz ihracatının ekonominin performansında önemli bulunduğu bir yapıdadır. Devletin halen 400 civarında fabrikasıyla önemli bir ekonomik aktör olarak yer aldığı görülmektedir. Devletin yanı sıra ülke güvenlik aygıtının uzantıları ile dini vakıfların ekonomik yaşamda önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

GSMH içindeki sektör payları (2018); hizmetler %55, sanayi ve madeler %22, petrol %13 ve tarım %10'dur. (Kaynak: http://gis.isipo.ir/)

İran’ın uzun yıllardır kendine yeterliliği vurgulaması neticesinde tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde belirgin bir kapasitesi oluşmuştur. Özel sektör, küçük ölçekli üretim, çiftçilik, orta-ölçekli inşaat projeleri, çimento üretimi, madencilik, emlak, ulaşım, perakende gibi alanlarda kendisine yer edinebilmiştir.


Tarım ve Hayvancılık
İran’da işgücünün yaklaşık dörtte birinin istihdam edildiği tarım sektörüne son yıllarda yapılan yatırımlar, ürün geliştirme, paketleme ve pazarlama çalışmaları yeni ihraç pazarlarının yaratılmasına olanak tanımıştır. İklim ve toprak çeşitliliği açısından şanslı bir ülke olan İran’da tarımsal üretim, genel olarak ülkenin kuzeyi ile batısındaki verimli arazilerde gerçekleştirilmektedir.
 
Ülkenin başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır, pirinç gibi hububatlar ile şekerpancarı ve şekerkamışı, meyveler (üzüm, elma), narenciye, hurma, fıstık, pamuk ve soğandır.  Patates, soya fasulyesi, pirinç ve buğday ile bazı sebze türleri üretiminde ilerleme sözkonusudur. Hurma ve fıstık ile bazı sebze ve meyveler ihraç edilmektedir. 
 
Hazar Denizi’nden elde edilen havyar, dünya pazarlarında önemli bir yer almaktadır. Kırmızı ve beyaz et (tavukçuluk, yumurta), bal ve süt sektörü de gelişmektedir.
 
İran Tarım Bakanlığı verilerine göre, İran’ın gıda ihtiyacının %80’i ülke içinde üretilmektedir. Tarım alanlarının ancak %40’ının düzenli olarak sulanabilmesi, kuraklık ve suya erişime ilişkin farklı eyaletler arasındaki çekişmeler, fiyat kontrolleri ve ihracata yönelik sübvansiyonlar, sektördeki üretimi ve rekabeti etkileyen başlıca faktörlerdir.

 

-İran Tarım, Gıda ve Hızlı Tüketilen Gıda Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
-İran Sera ve Örtü Altı Tarım Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
-İran Tavuk Eti ve Yumurta Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
-"İstatistiklerle İran’da Tarım" Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
-İran Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sanayi
İran ekonomisinin enerjiye dayalı yapısının kırılarak sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi hedeftir. Bu amaçla ülkede “Direniş Ekonomisi” adı verilen bir strateji kapsamında ülke içi üretimin artırılması hedeflenmektedir. Ülkede uygulanan gümrük tarifeleri ortalama %25 civarındadır. Bunun yanı sıra, birçok üründe ithalat yasağı bulunmaktadır. Bu durum, ülke sanayisinin korumacı bir şekilde yapılanmasına neden olmuş, ayrıca yerel lobilerin güçlenmesini de beraberinde getirmiştir.

Ekonomide oluşan bu yapı, teknoloji açığının yüksek olduğu, yerel tüketici tarafından benimsenmeyen, ithal ürünlere talebin üst seviyede bulunduğu, kalitesi düşük ve uluslararası alanda rekabet edemeyen bir sanayiye yol açmıştır. Ülke içindeki üretimin artırılması amacıyla yoğun bir makine ithalatı talebi bulunmaktadır.

Ülkedeki sanayi sektörü; petrol, petrokimyasallar, gübreler, otomobil, sodyum hidroksit, tekstil, çimento, çelik, vb. inşaat malzemeleri, gıda işleme (özellikle şeker ve bitkisel yağ üretimi), mobilya ve metal işleme sektörleridir. Makine üretimi halıcılık ve mücevherat gelişme göstermektedir.

Sanayi kuruluşlarının yaklaşık yarısı Tahran ve çevresinde yoğunlaşmaktadır. Ülke, ağır sanayi tesislerini, stratejik derinliği yüksek olan orta kısımdaki Albroz, Tahran, Ostan-e Merkezi, Yezd, İsfahan hattında yoğunlaştırmaktadır.

Sanayi sektörüne ilişkin Müşavirliğimizce hazırlanan raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

​-İran Tıbbi Cihaz ve İlaç Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Tekstil, Halı ve Deri Sektörleri Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Otomotiv, Otomotiv Yedek Parçası ve Lastik Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Mobilya Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Elektrikli Ev Aletleri Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Petrokimya Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Plastik Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Kozmetik Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Hizmetler
İran ekonomisinde hizmet sektörünün GSYİH içindeki payının gelişmekte olan diğer ülkelere benzer şekilde %55 civarında olduğu görülmektedir. Hizmet sektörünün ortalama büyüme hızının yılda %2,4 olduğu belirtilmektedir. Ülkede önde gelen hizmet sektörleri, konaklama ve restoran-kafe işletmeciliği; ulaşım, iletişim ve depolama; finansal hizmetler; emlak ve müteahhitlik; kamu hizmetleridir. Ülke, hizmet sektöründe net ithalatçıdır.

Ülkedeki hizmet sektörlerine ilişkin Müşavirliğimizce hazırlanan raporlara ulaşmak için tıklayınız.

-İran Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran’dan Türkiye’ye Öğrenci Göndermeye Yetkili Acenteler Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Ulaşım Altyapısı ve Gümrük Kapıları Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Dağıtım ve Perakende Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Reklam ve Tanıtım Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran Sağlık Turizmi Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran E-Ticaret Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

-İran'da Gayrimenkul Tanıtımı Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

-İran Start-Up Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 


-İran Gastronomi Sektör Raporu İçin Tıklayınız.

Maden
İran’ın başlıca doğal kaynakları olan petrol ve doğalgaz rezervleri haricinde; çinko, bakır, demir, uranyum, kurşun, krom, manganez, kömür, sülfür ve altın gibi madenler bakımından da zengindir. İran, dünyanın en büyük çinko, ikinci büyük bakır rezervine ve ayrıca dokuzuncu büyük demir rezervlerine sahiptir.

İran'da madencilik sektörünün yeterince geliştiği söylenemez. Maden yataklarının geliştirilmesi Hükümetin öncelikleri arasında yer almakta ve bu nedenle sektörde yatırımlar teşvik edilmektedir. Ekipman, "know-how" ve yatırım imkânı sağlayan yabancı firmalar için önemli imkanların mevcudiyetinden söz edilebilir. Bu sektörden Sanayi, Ticaret ve Madenler Bakanlığı sorumludur ve alt kuruluşlara sahip olan holding yapısındaki IMIDRO başta olmak üzere birçok devlet şirketi aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

Önemli rezervlerin varlığına karşılık İran'ın dünya maden üretimindeki yeri %1,5'in altındadır ve bu nedenle madeni varlıkların İran ekonomisine kazandırılabilmesi için yabancı teknoloji ve sermayeye gereksinim duyulmaktadır.

​İran Maden ve Metal Sektör Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

Petrol sektörü

İran’da petrol ilk olarak 1908’de bulunmuş olup, o tarihten bu yana ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. Dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin %11,6’sına ev sahipliği yapan İran, Suudi Arabistan’dan sonra dünyada en fazla petrol rezervine sahip ikinci ülkedir. Petrol aynı zamanda ülkedeki teknolojik altyapı, sosyo-politik kültür, siyaset ve jeopolitiğin de ana belirleyicisidir. Devrimden önce dünyadaki en önemli dördüncü, OPEC’teki ise ikinci üretici olan İran’ın petrol üretim kapasitesi, teknolojik açıklar ve yaptırımlar nedeniyle giderek azalmıştır. Sektördeki temsilciler tarafından yaptırımlar nedeniyle teknolojiye erişimdeki kısıtlar, sektörün en önemli sorunu olarak gösterilmektedir. Günde ortalama 4,1 milyon varil petrol üretim kapasitesi bulunmaktadır.

Ülke içindeki yüksek düzeyli sübvansiyonlar nedeniyle petrolün 1/3’ü ülke içinde tüketilmektedir. Ülkenin petrol sahaları yılda 2 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı içinde olmasına rağmen, İran’ın hiç yatırım yapmasa bile 70 yıl boyunca bu düzeyde üretim yapabileceği değerlendirilmektedir.

Doğalgaz Sektörü

İran, dünyanın en büyük ikinci doğal gaz rezervine sahiptir. 2017 yılı sonunda, İran Ulusal Gaz Şirketi'ne göre, İran günde 800 milyon metreküp doğalgaz üretmiştir. İran'ın 23 tanesi geliştirilmiş 50 bağımsız gaz sahası bulunmaktadır. İran'ın 14 trilyon metreküplük rezervleriyle Güney Pars'taki en büyük doğal gaz sahası, ülkenin doğalgaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Üretilen doğalgazın hemen tamamı ülke içinde tüketilmektedir. Ülkenin doğalgazı sıvılaştırma tesisi bulunmamaktadır. Boru hattıyla doğalgaz ihracatındaki kısıtlar nedeniyle ülkenin önümüzdeki dönemde de doğalgazı ülke içinde tüketmeye dönük çalışmalar yapacağı görülmektedir.

İran Enerji Sektör Raporuna ulaşmak için tıklayınız. 

Bankacılık

İran bankacılık sistemi yaptırımlar nedeniyle 2018 sonrasında yeniden uluslararası alandan yalıtılmış durumdadır. Bu durum, dış ticarette ödeme mekanizmalarında aksaklıklar yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkede 30 banka ve 5 kredi kurumu vardır. Bankalar ülkedeki şirketler için ana kredi kaynağıdır. Bankacılık sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı %2,5’tir. Ülkede uygulanan kiralama bedeli oranı en fazla %20 olarak belirlenmiştir. İran, bankacılık hizmetlerinin penetrasyonunda ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde ikinci sıradadır. İMB verilerine göre, İranlıların %74’ünün banka hesabı bulunmaktadır. Ülkede borsaya kote edilen banka sayısı 20’dir.
 
İran Bankacılık Sektör Raporuna ulaşmak için Tıklayınız. 


E. İran'da Yatırım

 • İran Yurtdışı Yatırım Ülke Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran Serbest Bölgeler ve Özel Ekonomik Bölgeler Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • ​Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi İran 2020 Raporu Özetine Erişmek İçin Tıklayınız.
 • Küresel Rekabetçilik Endeksi  İran 2020 Rapor Özetine Erişmek İçin Tıklayınız.
 • İran Ekonomisinde Yapısal Sorunlar Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • Sahlan Özel Ekonomik Bölgesi (Tebriz) Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • Chabahar Limanı ve Chabahar Serbest Bölgesi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
F. Eyalet (Ostan) Tanıtım Kartları
 • İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'ın Tahran Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Buşehr Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Zencan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın  Kuzey Horasan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Erdebil Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Gilan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın İsfahan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Semnan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Kazvin Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Mazenderan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Golestan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Sistan ve Beluçistan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Alborz Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Kirmanşah Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Kerman Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'ın Kürdistan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'ın  Kuzey Horasan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Razavi Horasan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Hamedan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'ın Ostan-e Merkezi Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'ın Lorestan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın İlam Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Yezd Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Hormozgan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Fars Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Huzistan Eyaleti Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • İran'ın Kum Eyaleti Ostan Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'ın Çaharmahal-e Bahtiyari Eyaleti Ostan Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 • İran'ın Kohguleye Boyarahmad Eyaleti Ostan Tanıtım Kartına Ulaşmak İçin Tıklayınız. 


G. İran Teknik Engel Raporu
 


H. Önemli Bilgi Notları

 1. İran İş Kültürü Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 3. İsrail Menşeli Ürünlerin İthalatına veya İran üzerinden Transit Geçişine Müsaade Edilmemesine İlişkin Nota Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 4. İran'a Ticaret Heyeti Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 5. Ticari Sözleşme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Tahkim Mekanizması Notu İçin Tıklayınız.
 6. İran'daki Enerji Maliyetleri Tablosuna Erişmek İçin Tıklayınız. 
 7. İran İç Vergi Uygulamaları Bilgi Notuna Erişmek İçin Tıklayınız.
 8. İran Sosyal Güvenlik Sistemi Bilgi Notu ve İşgücü Maliyetleri Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 9. İran Pazarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilgi Notuna Erişmek İçin Tıklayınız.
 10. İran'da Uygulanmakta Olan Tüketici Satış Bedeli Notuna Erişmek İçin Tıklayınız. 
 11. İran'da Şirket, Şube ve Ortak Yatırım (Joint Venture) Kurulması, Temsilcilik ve Acente Tayini Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 12. İran’da Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni, Ehliyet, Mülk Edinimi ve Kiralama Düzenlemeleri İçin Tıklayınız.
 13. İran'da Kamu İhaleleri ve Banka Teminat Mektupları İçin Tıklayınız.
 14. İran'daki İthalat Sürecindeki Zorunlu Standartlar Bilgi Notuna Erişmek İçin Tıklayınız.
 15. İran Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 16. İran Ticaret Kanununun İngilizcesine  Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 17. İran'da Sigorta, Kasko ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

J. Firma Listeleri 

- Önemli Not:
İran'da yerleşik Müşavir ve Ataşeliklerce İranlı firmaların ABD Yaptırımları kapsamında SDN Listesinde yer alıp almadığına ilişkin bir değerlendirme yapılamamakta olup, bahsekonu değerlendirmenin ülkemiz ihracatçı firmasının kendisi tarafından yapılması veya yaptırılması gerekmektedir. SDN Listesi ve Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin ABD Hazine Bakanlığı Sayfasına Ulaşmak İçin tıklayınız.

- Önemli Not 2: Özellikle ihracata yeni başlayan/başlayacak olan küçük ölçekli firmalar için hazırlanan ticari bilgi kaynakları, ödemeler, vb. hususları içeren bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. 

İran'da Mukim Müşavir ve Ataşeliklerimiz Tarafından Hazırlanan Listeler Aşağıda Bulunmaktadır.

 1. İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odaları İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız. 
 2. DEİK Türkiye-İran Ticaret Odası Muadil Kuruluşu İran-Türkiye Ticaret Odası İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız. 
 3. İran İthalatçılar Birliği İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.
 4. İran Gıda Sanayi Dernek ve Birlikleri İçin Tıklayınız. 
 5. İran Gıda ve İşlenmiş Gıda Alanında Önde Gelen Firmalar İçin Tıklayınız. 
 6. İran Tarım Aleti ve Traktör Üretici ve İthalatçıları İçin Tıklayınız. 
 7. İran Tıbbi Cihaz Alanındaki Derneklerin Bilgileri İçin Tıklayınız. 
 8. İran Tıbbi Cihaz Alanındaki Firmaların Bilgileri İçin Tıklayınız. 
 9. İran İlaç Holding ve Şirketleri İçin Tıklayınız. 
 10. İran İlaç Dernekleri İçin Tıklayınız. 
 11. İran Bağlı İlaç Üreticileri İçin Tıklayınız. 
 12. İran İlaç Hammadde İthalatçıları İçin Tıklayınız. 
 13. İran'daki En Büyük 5 İlaç Üretici ve İthalatçısı İçin Tıklayınız.
 14. İran Ana İlaç Üreticileri İçin Tıklayınız. 
 15. İran Otomotiv Firma Listesi İçin Tıklayınız.
 16. İran Otomotiv Yedek Parçası Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 17. İran Kozmetik Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 18. İran Süpermarket Zincirleri Listesi İçin Tıklayınız. 
 19. İran Plastik, Boya, Plastik Makineleri, Motoryağı, Petrol, Kimya ve Petrokimya Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 20. İran E-Ticaret Siteleri İçin Tıklayınız. 
 21. İran Elektrikli Ev Aletleri ve İklimlendirme Sektörü Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 22. İran Müteahhitlik, Teknik Müşavirlik ve İnşaat Malzemeleri Firma ve Dernek Listelerine Ulaşmak İçin Birinci Listeye Tıklayınız.
 23. İran Asansör ve Yürüyen Merdiven Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 24. İran Mobilya ve Mobilya Hırdavatçıları Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 25. İran Baskı ve Ambalaj Firma Listeleri İçin Tıklayınız. 
 26. İran Makine Firma Listeleri İçin Tıklayınız. 
 27. İran Otel Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 28. İran Tekstil Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 29. İran Deri Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 30. İran Suni Deri Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 31. İran Ayakkabı-Çanta Birlik ve Firma Listesi İçin Tıklayınız.
 32. İran Halı Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 33. İran Yazılım Sektörü Firma Listesi İçin Tıklayınız.
 34. İran Gayrimenkul Firmaları Listesi İçin Tıklayınız. 
 35. İran Özel Hastaneler Listesi İçin Tıklayınız. 
 36. İran Büyükşehir Belediyeleri Listesi İçin Tıklayınız.
 37. İran Elektrikli Armatür Firma Listesi İçin Tıklayınız. 
 38. İran Tuğla Firmaları Listesi İçin Tıklayınız. 
 39. İran Geri Dönüşüm Firmaları Listesi İçin Tıklayınız.
 40. İran Çelik ve Armatür Üreticileri Firma Listesi için Tıklayınız. 
 41. İran Cam Üreticileri Firma Listesi için Tıklayınız. 
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Tarafından Hazırlanan Listeler Aşağıda Bulunmaktadır.
 1. Tarım Ürünleri ve Tarım Makineleri Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Excel Dosyası Hali İçin Tıklayınız.
 2. Tarımsal Sulama, Çiçek ve Bitki Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. Excel Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 3. İlaç ve Tıbbi Cihaz Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. Word Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 4. Ağır Araç ve Yedek Parça Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Word Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 5. Otomotiv Yedek Parça ve Ulaşım Ekipmanları Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Word Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 6. Kozmetik ve Hijyen Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Exel Hali İçin Tıklayınız.
 7. Çocuk Hijyeni, Kırtasiye ve Öğrenim Materyalleri Firma Listesi Excel Hali İçin Tıklayınız.  PDF Hali için Tıklayınız
 8. Kimya Şirketleri Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. Word Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 9. İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. Word Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 10. Yayın, Baskı, Ambalaj ve Reklam Sektörü Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Word Hali İçin Tıklayınız. 
 11. Mobilya, Ağaç Ürünleri Sanayisi ve Raflar Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. Word dosyası hali için Tıklayınız.
 12. İnşaat Malzemeleri Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. 
 13. İran Müteahhitlik, Teknik Müşavirlik ve İnşaat Malzemeleri Firma ve Dernek Listeleri PDF Hali İçin Tıklayınız. Excel Dosyası Hali İçin Tıklayınız.
 14. Halı ve El Sanatları Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Word Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 15. Tekstil, Hazır Giyim, Deri Spor Ürünleri Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Excel Dosyası Hali İçin Tıklayınız. 
 16. Değerli Taş ve Madenler Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Word dosyası hali için Tıklayınız. 
 17. Elektrik-Elektronik Sistem ve Parçaları Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız.  Word dosyası hali için Tıklayınız. 
 18. Altyapı, Metal Ürünleri ve Sanayiye Yönelik Mallar Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. Excel dosyası hali için Tıklayınız.
 19. Hizmetler, Banka, Sigorta, İthalat ve İhracat Firma Listesi PDF Hali İçin Tıklayınız. Excel dosyası hali için Tıklayınız. 

K. İş Dünyası Kuruluşları, Tercüme Büroları, Taşımacılık, Gümrük, Hukuki, Mali ve Diğer Danışmanlık Firmaları

 1. İran - Türkiye İş Dünyası Örgütlenmeleri Listesi İçin Tıklayınız. 
 2.  İletişim, Reklam-Tanıtım, Sosyal Medya Ajansları Sektörel İşbirliği Kuruluşları Listesi İçin Tıklayınız. 
 3.  Mekan Giydirme ve İç Mimarlık Dernek ve Firmaları Listesi İçin Tıklayınız.
 4.  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Firmaları Listesi İçin Tıklayınız. 
 5.  İran Uluslararası Taşımacılık Birlikleri ve  Gümrük Müşavirleri Listesi İçin Tıklayınız. 
 6.  Tahran'da Bulunan Resmi Türkçe Tercüme Büroları Listesi İçin Tıklayınız. 
 7.  İran Mahkemelerinde Görev Alabilecek Hukuk Firmaları Listesi İçin Tıklayınız.
 8.  B2B Organizasyonu Yapabilecek Firma Listesi İçin Tıklayınız.