Önemli Bilgi Notları

30 Kasım 2023
 1. İran İş Kültürü Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 3. İsrail Menşeli Ürünlerin İthalatına veya İran üzerinden Transit Geçişine Müsaade Edilmemesine İlişkin Nota Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 4. İran'a Ticaret Heyeti Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 5. Ticari Sözleşme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Tahkim Mekanizması Notu İçin Tıklayınız.
 6. İran'daki Enerji Maliyetleri Tablosuna Erişmek İçin Tıklayınız. 
 7. İran İç Vergi Uygulamaları Bilgi Notuna Erişmek İçin Tıklayınız.
 8. İran Sosyal Güvenlik Sistemi Bilgi Notu ve İşgücü Maliyetleri Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 9. İran Pazarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilgi Notuna Erişmek İçin Tıklayınız.
 10. İran'da Uygulanmakta Olan Üretici Fiyatı Belirleme Notuna Erişmek İçin Tıklayınız.
 11. İran'da Şirket, Şube ve Ortak Yatırım (Joint Venture) Kurulması, Temsilcilik ve Acente Tayini Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 12. İran’da Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni, Ehliyet, Mülk Edinimi ve Kiralama Düzenlemeleri İçin Tıklayınız.
 13. İran'da Kamu İhaleleri ve Banka Teminat Mektupları İçin Tıklayınız.
 14. İran'daki İthalat Sürecindeki Zorunlu Standartlar Bilgi Notuna Erişmek İçin Tıklayınız.
 15. İran Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 16. İran Ticaret Kanununun İngilizcesine  Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 17. İran'da Sigorta, Kasko ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 18. İran’da Yatırım Yapan Firmalarımız İçin Hazırlanan Harcırah (Heg-e Memuriyet) Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.