İran'ın İthalat ve Kambiyo Düzenlemeleri

09 Ocak 2024

İran 1402 (21 Mart 2023-21 Mart 2024) yılı gümrük tarife cetveli için Tıklayınız. Bu cetvel yenisi hazırlanarak yayınlanıncaya kadar sonraki yılda da geçerliliğini koruyabilmektedir.

1402 yılı için geçerli olmak üzere hangi GTİP lerde değişiklik yapıldığını gösteren belgeye dayalı oluşturulmuş excel listesine ulaşmak için Tıklayınız  ve söz konusu belgenin daha geniş açıklamalı orijinal farsça nüshasına ulaşmak için Tıklayınız 

Ürün ithalatında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

 • Ödenecek gümrük vergisi için yaklaşık olarak “Import duty” sütunu dikkate alınmalıdır. (Gümrük vergileri Commercial Benefit+Custom Duty= Import duty olarak oluşmaktadır.)
 • Ürün ithalatında %1 veya %9 oranında katma değer vergisinin malın gümrükten çekilmesi esnasında ödenmesi gerekebilmektedir.
 • Aşağıda yer alan ithalatı yasak ürün listesindeki ürün/GTİP’lere de ithalatı yasak olmasına rağmen tarife cetvelinde yer verilmektedir.
 • Yıl içerisinde ülke ihtiyaçlarına göre bazı GTİP’lerin gümrük vergilerinde düzenlemeler yapılabilmektedir.
İran Gümrük Tarife Cetveli ve İthalatı Yasaklanan Ürünler Listesine Dair Nota ulaşmak için Tıklayınız.


İran’ın petrol ve doğalgaz ihracatının ABD yaptırımları nedeniyle daralması sonucu yaptırımların üstesinden gelmek için birçok stratejiyi hayata geçirdiği görülmektedir. Bunlardan en önemlisi ülke içinde üretimi yapılan veya zaruri ihtiyaç olarak görülmeyen veya lüks olarak nitelendirilen belirlenen malların ithalatını yasaklamak ve ülke dışına döviz çıkışını en aza indirmektir. İran ayrıca ülke içi üretimi artırmaya, hammadde veya aramalı ithalatı yapmaya, nihai ürünleri ise mümkün olduğunca az ithal etmeye çalışmaktadır.
Bu amaçla, İran hâlihazırda 2.150 adet 8’li GTİP’te yapılacak ithalatı yasaklamıştır.

 • İran resmi makamları tarafından kamu ile paylaşılan (15.10.2022) 2.150 adet ithalatı yasak ürün/GTİP listesine (farsça) ulaşmak için Tıklayınız.
 • Farsça nüshadaki ithalatı yasak ürün GTİP’lerinin latin rakamları ile oluşturulmuş haline ulaşmak için Tıklayınız.
 • İthalatı yasaklanan ürün listelerine dair bilgi notuna ulaşmak için Tıklayınız.
 • İran’ın İthalat Yasakları ve Kısıtlamalarına Dair Genel Bilgi Notuna ulaşmak için Tıklayınız
 

Farklı bir ithalat rejimi uygulanan İran Serbest Bölgelerine Dair İthalat ve Yatırım Notuna ulaşmak için Tıklayınız.


İran ile ticaret yapan veya yapmak isteyen firmalarımızın ABD Yaptırımları ve İran İthalat Rejimindeki Ürün Gruplarını göz önünde bulundurması, ürün ve hizmet ihracat rakamlarını belirlerken döviz kurları ve tahsislerini incelemesi, para transferinde karşılaşılan sorunlar için para transferlerini notunu kapsamlıca değerlendirmesi gereklidir. Bu amaçla hazırlanan notlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

 • Döviz Kurları ve Kambiyo Rejimine Dair Nota ulaşmak için Tıklayınız.    
 • İran'dan Yapılacak Para Transferleri İçin Tıklayınız.
 • İran'a yapılan ihracattan elde edilecek dövizin Türkiye’ye getirilmesindeki zorunluluğa ilişkin muafiyeti içeren Genelgeye ulaşmak için Tıklayınız. (TCMB Genelgesi'nin 4 üncü maddesinin 6 ıncı Fıkrası doğrultusunda İran’a yapılan ihracattan elde edilecek dövizin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin muafiyet tanınmıştır.)