3 Mart 2021 Tarihinde Yayınlanan Fed’in Görev Alanındaki Ekonomik Koşulların Ele Alındığı Bej Kitap

05 Mart 2021

Fed tarafından, FOMC toplantıları öncesinde kamuoyu ile paylaşılan, 12 bölgesel Fed’in görev alanındaki ekonomik koşulların ele alındığı Bej Kitabın 3 Mart 2021 itibarıyla yayınlandığı bilgisi veriliyor.

 Kitapta öne çıkan başlıca hususlar:

-Ekonomik faaliyetler Fed bölgelerinin çoğunda, Ocak ayından Şubat ortasına kadar ılımlı bir şekilde genişlemiştir. Çoğu işletme, COVID-19 aşılarının geniş çapta dağıtımından kaynaklı olarak, önümüzdeki 6-12 ay için iyimserliğini korumaktadır.
-Tarihsel olarak düşük seviyedeki tut-sat faiz oranları, hem yeni hem de mevcut konutlar için güçlü talebi teşvik etmeye ve konut fiyatlarını yükseltmeye devam etmiştir.
-ABD'nin pek çok  bölgesinde, yavaş da olsa istihdam düzeyinde artış raporlanmıştır. İşgücü talebi, iş koluna ve beceri düzeyine göre önemli ölçüde değişiklik göstermekte, nitelikli işçileri elde tutmada zorluk yaşanmaktadır. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, işgücü ücretlerindeki artışın sürmesi beklenmektedir.
-Tedarik zincirindeki aksaklıklar ve güçlü talebe bağlı olarak maliyetlerde artış görülmüştür. Kapasite kısıtı ve artan enerji fiyatları, ulaşım maliyetini artırmaya devam etmiştir. Pek çok bölgede, önümüzdeki birkaç ay boyunca fiyatlarda ılımlı artış beklenmektedir.

Kaynak: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/BeigeBook_20210303.pdf

Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği