USTR, Başkan Biden’ın 2021 Ticaret Gündemini ve 2020 Ticaret Yıllık Raporunu Yayınladı

12 Mart 2021
1 Mart 2021 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin (USTR),  ABD’nin yeni Başkanı Joseph Biden’ın Ticaret Gündemini ve 2020 Yıllık Raporu’nu yayınladığı bilgisi veriliyor. Bahse konu raporun, “yönetimin, ABD'nin KOVID-19 pandemisinin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olma çabasını destekleyen kapsamlı bir ticaret politikasına genel bakışı içerdiği belirtiliyor. Raporda, Başkan Biden’ın ticaret gündeminin dört ulusal sorunu ele aldığı ve bu sorunların; 
1- Geleceğin Made in USA olması için, daha güçlü endüstriyel ve inovasyon tabanı inşa etmek,
2- Sürdürülebilir altyapı ve temiz enerji geleceği oluşturmak,
3- Daha güçlü ve kapsayıcı bir ekonomi oluşturmak,
4- Irksal eşitliği her alanda ilerletmek, olduğu bilgisi veriliyor.
Raporda, “2021 ticaret gündeminin temel bileşenlerinin, ABD’nin gelecekteki halk sağlığı krizlerine karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamak için özellikle küçük işletmelerden oluşan dayanıklı imalat tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi olacağı belirtiliyor. Raporda, KOVID-19 salgınının ABD ekonomisine yönelik en büyük tehdit olmayı sürdürdüğü ve Başkan’ın iç politikada önceliğinin, virüsün yayılmasını durdurmak ve ekonomiyi güvenli bir şekilde yeniden açmak olduğuna vurguda bulunuluyor. Raporda, gelecekte halk sağlığı krizlerinin üstesinden gelmek için temel tıbbi ekipmanların yerli üretimini güçlendirmek için uzun vadeli yatırımlara yönelik taahhüdden ve endüstriyel kapasitenin genişletilmesinin öneminden bahsediliyor. 
2021 ticaret gündeminin, işçileri korumayı ve güçlendirmeyi, ücret odaklı büyümeyi yönlendirmeyi ve tüm Amerikalılar için daha iyi ekonomik sonuçları getirmeyi hedeflediği de belirtiliyor.
Raporda, ticaret politikalarının geliştirilmesinde işçilerin “masada bir yer bulacağı” ve Biden yönetiminin geçmiş ticaret politikalarını işçiler üzerindeki etkileri ve istenmeyen sonuçları açısından gözden geçireceği belirtiliyor.
Yeni yönetimin ticaret ekibinin, zorla çalıştırma ile mücadele taahhütlerini yerine getirmek ve küresel tedarik zincirlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak için müttefiklerle birlikte çalışacağı ifade ediliyor.
Raporda, Çin sorununun daha kapsamlı bir strateji ve daha sistematik bir yaklaşım gerektireceği ve Yönetimin, Çin’in ABD’li işçilere ve işletmelere zarar vermeye devam eden haksız ticaret uygulamalarını ele almak için "mevcut tüm araçları" kullanacağı ve özellikle Çin hükümetinin zorla çalıştırma programının insan hakları ihlallerini ele alacağı belirtiliyor. 
Raporda, Başkan Biden'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Ticaret Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarda yeniden bağlantı kurması ve lider konumda olması niyetinde olduğu vurgusu yapılıyor.
 
Kaynak: https://www.thompsonhinesmartrade.com/2021/03/ustr-releases-president-bidens-2021-trade-agenda-and-2020-annual-report/
 
Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği