ABD TİCARET TEMSİLCİLİĞİ OFİSİ YILLIK FİKRİ MÜLKİYET RAPORUNU YAYINLADI

01 Mayıs 2021

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamada, ABD’nin ticaret ortaklarının fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması hususunda yeterlilik ve etkinliklerine ilişkin yıllık raporun yayınladığı bilgisi veriliyor.

90 sayfalık ilgili raporun Türkiye'ye ilişkin kısmında yer alan hususlar;

- Türkiye 2021 yılında "İzleme listesi"nde tutulacaktır.
- Türkiye, fikri mülkiyet rejimini son yıllarda güçlendirmeye çalışmaktadır. Türk patent ve marka kurumu da patent ve marka denetlemelerini arttırmıştır. 
- Bu olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye'de hak sahiplerinin genel olarak fikri mülkiyet haklarının korunması ve icrası hakkında endişeleri bulunmaktadır.
- ABD şirketleri ecza ürünleri ve tıbbi cihazlar için Türkiye'nin ulusal fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının şeffaflıktan yoksun olduğunu rapor etmektedir.
- 6769 aayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun geniş yorumlanması kaygı yaratmaktadır.
- ABD, Türkiye'yi, ecza ürünlerine ilişkin olası patent anlaşmazlıklarının erken aşamada çözümü için etkili bir mekanizma tesis etmeye çağırır.
- ABD, Türkiye'yi WIPO yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye ve sanal korsanlığı ele almaya yönelik etkili bir mekanizma geliştirmeye teşvik eder.
- Türkiye'de taklit ürün üretimi ve alımı 2020 yılında artmıştır. Korsan ürünlerin oranı da yüksektir.
- Lisanssız yazılım kullanımı ve uydu televizyon kanalı korsanlığı bulunmaktadır.
- Fikri mülkiyet güvenliğinin sağlanması bakımından Türk Polisine gerekli yetkiler verilmelidir.
- ABD, Türkiye'yle bu ve diğer meseleleri ele almayı sürdürecektir."

Kaynak: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/april/ustr-releases-annual-special-301-report-intellectual-property-protection

Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği