ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) 301. Bölüm Kapsamında Yürütülen Dijital Hizmet Vergileri İle İlgili Soruşturmalarda Atılacak Adımları Açıkladı

02 Nisan 2021

USTR tarafından 26 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklamada ABD'nin 10 ticari ortağı tarafından benimsenen ya da değerlendirilmekte olan Dijital Hizmet Vergilerine (DST) ilişkin 301. Bölüm soruşturmalarındaki sonraki adımların duyurulduğu bilgisi veriliyor. Ocak ayında USTR tarafından alınan kararda, Avusturya, Hindistan, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere tarafından kabul edilen Dijital Hizmet Vergilerinin ABD şirketlerine karşı ayrımcılık yaptığı, uluslararası vergilendirme ilkeleriyle tutarsız olduğu ve ABD ticaretini kısıtladığı sonucuna varıldığı aktarılıyor. USTR'in, soruşturmaların tamamlanması için yasal bir yıllık sürenin sona ermesinden önce, prosedür seçeneklerini korumak için olası ticari eylemler hakkında kamuya duyurma ve yorum sürecini sürdürdüğü belirtiliyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, dijital hizmet vergileriyle ilgili endişelerini ortadan kaldırmak ve uluslararası vergilendirmeyle ilgili daha geniş konuları ele almak için ticari ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır. "Amerika Birleşik Devletleri, OECD süreci aracılığıyla uluslararası vergi konularında uluslararası bir fikir birliğine varma kararlılığını sürdürmektedir. Ancak, böyle bir mutabakata varılıncaya dek, gerekirse vergi uygulanması da dahil olmak üzere 301.Bölüm süreci kapsamındaki seçeneklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerinin kullanıldığı bilgisi veriliyor.

Kaynak: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/march/ustr-announces-next-steps-section-301-digital-services-taxes-investigations

Yayınlayan: Vasington Ticaret Müşavirliği