ABD 232. Madde Yetkisi Yasa Tasarısı

28 Mart 2019

Senato Finans Komitesi Başkanı Chuck Grassley dün yaptığı açıklamada, 232. Madde’nin ithalatı sınırlandırmanın bir gerekçesi olarak ulusal güvenlik kaygıları ile Başkan tarafından  kullanılmasına karşı Kongre’nin denetim gücünü arttırması hedeflenen yasa taslağıyla ilgili bilgileri paylaştı.
 
Yasanın, Başkan Trump’ın 232. Madde kapsamında ek tarifeler uygulanması konusundaki aldığı kararlarlardan dolayı yaşanan bipartizan mutsuzluğu yansıttığı ifade edilirken, yasa tasarısının getireceği yeni danışma ve raporlama gerekliliklerinin Kongre ile yürütme arasında güçler dengesini kuvvetlendirmesinin ve Başkanın yetkisine halel getirmeden Kongre’nin ağırlığını da sağlamasının beklendiği belirtiliyor.
 
Bahsekonu düzenlemenin, Başkan tarafından uygulanan kararların Kongre uzatma kararı almadığı sürece belirli bir zaman zarfı ile sınırlandırılmasını içerdiği ifade ediliyor. Bu süre zarfında yürütme organına danışılmasının isteneceği ve Kongre ile birlikte, ulusal güvenlik hedeflerinin yanı sıra Başkan’ın eyleminin ekonomik etkilerinin de raporlanacağı bildiriliyor.
 
Senatör, tasarıda ayrıca şeffaf ve hesap verebilir bir ürün muafiyeti sürecinin olacağı ifade ederken “ABD Anayasasının, Kongreye ticareti diğer ülkeler ile düzenleme görevini verdiğini ve Kongre’nin bu yetkisini  Başkanın Amerika’nın ulusal güvenliğini koruyabilmesine zarar vermeden ticareti dengelemek için kullanabilmesi gerektiğini söylediği bilgisi veriliyor.
 
Açıklamanın, hakimlerin Kongre’nin çok fazla yetkiyi yürütmeye devrettiği konusunda yaptıkları yorumlara karşın ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin, Başkan Trump’ın 232. Madde uygulamasının yasallığını onaylamasından sonra yapıldığı bilgisi veriliyor.

Kaynak: Washington Trade Daily