ABD, Sivil Hava Araçları Anlaşmazlığında (Boeing-Airbus) Bazı Avrupa Birliği Ürünlerine Yönelik Gümrük Vergisi’nde Düzenlemeye Gitti

01 Ocak 2021

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından 30 Aralık 2020’de yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri’nin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerinde düzenlemeye gidileceği belirtilmiştir. Yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü’nün Ekim 2019’da ABD’nin AB’ye yaklaşık 7.5 milyar dolar, AB’nin de ABD’ye 4 milyar dolarlık ek gümrük vergileri uygulamasına izin verildiği hatırlatılmışmıştır.
 
Açıklamada, DTÖ’nün kararı sonrası her iki tarafın da uygulamaya başladığı ancak AB’nin tarifelerini uygularken Kovid-19 virüsünün küresel ekonomi üzerindeki korkunç etkileri nedeniyle ticaret hacimlerinin büyük ölçüde azaldığı bir döneme ait ticaret verilerini kullandığı ve bunun da normal zamanda kapsanacak olandan çok daha fazla ürüne ek gümrük vergisi gelmesine sebep olduğuna vurguda bulunulmuştur. ABD’nin, AB'ye seçtiği dönemin etkisini açıklamaya çalışmasına rağmen, AB’nin yaklaşımını değiştirmeyi reddettiği bilgisi veriliyor.

Sonuç olarak ise, iki eylemin birbiriyle orantılı tutulması için ABD’nin, referans süresini Avrupa Birliği tarafından kullanılan aynı dönemle değiştirmek zorunda bırakıldığı belirtiliyor.
 
Yapılan açıklamada, Fransa ve Almanya menşeli uçak imalat parçaları, Fransa-Almanya menşeli köpüksüz şaraplar ve konyaklara ek gümrük vergisi getirileceği bilgisi verilmiştir.
 
Detayların daha sonra açıklanacağı belirtiliyor.
 
Kaynak: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/december/united-states-modifies-tariffs-eu-products-large-civil-aircraft-dispute
 
Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği