ABD Ticaret Bakanlığı, Yeni Alüminyum İthalatı İzleme ve Analiz Sisteminin Duyurusunu Yaptı

31 Aralık 2020

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın alüminyum ithalatı ile ilgili verileri toplamasını ve yayınlamasını yardımcı olacak,  Alüminyum İthalatı İzleme ve Analiz Sistemi’nin (Aluminum Import Monitoring and Analysis System/AIM) kurulduğu bilgisi veriliyor. AIM’in, Çelik İthalat İzleme ve Analizi (SIMA) sistemine göre uyarlandığı belirtiliyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un, yeni sistemin Ticaret Bakanlığının alüminyum ürünlerinin ithalatında yaşanabilecek olası hilelerin daha iyi tespit edilmesini ve yerli üreticilerin eşit şartlar altında rekabet edebilmesini sağlayacağını ifade ettiği belirtiliyor.

AIM uyarınca, ithalatçıların alüminyum ürünlerini ithal etmeden önce, ücretsiz otomatik ithalat lisansı almaları gerekeceği bilgisi veriliyor. İthalat lisansını almak için şirketlerin, bakanlık tarafından yayınlanan Federal Kayıt bildiriminde ayrıntılı olarak belirtilen; ithalatın hacmi, değeri, menşe ülkesini, en son kullanılan ülkeyi ve diğer bazı bilgileri bildirmeleri gerektiği belirtiliyor. Bahse konu Federal Kayıt bildiriminin linki: https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/23/2020-28166/aluminum-import-monitoring-and-analysis-system

Lisanslama zorunluluğunun 25 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Ayrıca, bir yıllık ücretsiz lisans alımına ek olarak, ithalatçılardan ithal alüminyum ürünlerinin eritildiği ülkeyi bildirmelerinin isteneceği bilgisi veriliyor.

Lisans verileri toplandıktan sonra, Bakanlığın verileri toplu olarak halka açık AIM monitörü aracılığıyla yayınlayacağı ve bu monitorün, belirli alüminyum ürünlerinin ithalatındaki toplu rakamları neredeyse gerçek zamanlı olarak izleme imkanı vereceği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/us-department-commerce-unveils-new-aluminum-import-monitoring-and

Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği