ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Dijital Hizmet Vergilerine (DST) İlişkin Bulguları Yayınladı

08 Ocak 2021

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 6 Ocak 2021 tarihinde  yayınlanan bildiride, 301. Bölüm kapsamında yürütülen Hindistan, İtalya ve Türkiye tarafından kabul edilen Dijital Hizmet Vergileri (DST) ile ilgili soruşturmada karara varıldığı ve DST’nin her birinin ABD şirketlerine karşı ayrımcılık yapıldığı,  uluslararası vergilendirme gibi geçerli ilkelerle tutarsız olduğu ve ABD ticaretinin kısıtlandığı belirtilmektedir. 

USTR, sözkonusu bulgulara ilişkin kapsamlı raporların 6 Ocak 2021’de web sayfasında yayınladığını, bunlarla ilgili herhangi özel bir eylemde bulunulmayacağı ancak mevcut tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceği ifade etmektedir. 

Kaynak: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/january/ustr-releases-findings-dst-investigations

Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği