ABD Yapay Zeka Bildirisi

14 Şubat 2019
Beyaz Saray 11 Ağustos 2019 tarihinde, federal hükümet kurumlarından yapay zeka (AI- Artificial Intelligence)konusunda araştırma, tanıtım ve eğitime daha fazla kaynak ayırma ve yatırım yapmalarını isteyen bir talimat yayımlamıştır.
 
Amerikan AI Girişimi kapsamında, yönetim, araştırma ve geliştirmede AI yatırımlarını önceliklendirmek, bu araştırma için federal veri ve modellere erişimi artırmak ve çalışanları AI dönemine adapte etmeye hazırlamak için kurumların yönlendirildiği ve Beyaz Saray'ın AI ile ilgili araştırma ve geliştirme harcamalarının daha iyi raporlanmasını ve izlenmesini istediği belirtilmiştir.
 
Beyaz Saray’ın AI’ya yapılan yatırımın “özerk arabalar, endüstriyel robotlar, hastalıkların teşhisi için algoritmalar ve daha fazlası gibi geleceğin endüstrilerini yaratmada kritik olduğunu” söylediği ifade edilmiştir.
 
Girişim, Birleşik Devletlerin AI geliştirme ve gelişmiş üretim ve kuantum hesaplama gibi ilgili alanlarda avantajını sürdürmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
PwC tarafından yapılan bir çalışmada, küresel olarak işlerin %30'unun, 2030'ların ortalarında otomasyon riski altında olduğunu ve aynı zamanda, otomasyonunun küresel gayri safi yurtiçi hasılayı 2030 yılına kadar 15 trilyon dolar artırabileceği ifade edilmektedir.
 
Beyaz Saray Yapay Zeka Bildirisi: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-maintaining-american-leadership-artificial-intelligence/ 
Kaynak: https://www.voanews.com/a/trump-administration-unveils-order-to-prioritize-and-promote-ai/4782369.html