Amerika Birleşik Devletleri Amerikalı Mandıra/Süt Ürünleri Çiftçileri İçin USMCA Yaptırım Hakkına Başvuracağını Duyurdu

31 Aralık 2020

ABD Ticaret Temsilcisi Robert E. Lighthizer tarafından 9 Aralık 2020 tarihinde yapılan açıklamada Birleşik Devletlerin, ABD'deki mandıra çiftçilerine zarar veren önlemleri ele almak için ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki haklarını kullanacağı bilgisi veriliyor. Bahse konu açıklamada, Kanada’nın mandıra tarife oranı kotalarına (TRQs) yönelik hamlelerinin Amerikalı mandıra çiftçileri ve üreticilerinin Kanadalı tüketicilere geniş bir yelpazede süt ürünleri satma kabileyetlerini sekteye uğrattığı ifade ediliyor.

Lighthizer, “Başkan Trump, başarısız NAFTA’nın yerini alması için USMCA’yı başarılı bir şekilde yeniden müzakere etmiş ve önemli bir hamle ile Amerikalı süt ürünleri üreticilerinin Kanada’nın mandıra pazarına daha adil erişim sağlamasının önünü açmıştır. Kanada tarafından alınan önlemler anlaşmanın taahhütlerini ihlal etmekte ve ABD’deki mandıra çiftçilerine ve üreticilerine zarar vermektedir. Kanada’nın uyguladığı politikaların, USMCA kapsamındaki bu ilk yaptırım eylemini anlaşmaya uyumu sağlamak için gerekli kılmasından ötürü hayal kırıklığına uğradık. Attığımız bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikalı işçileri, çiftçileri, çiftlik sahiplerini ve işletmelerin müzakere ettiğimiz faydalardan yararlanmasını garanti etmek için mevcut tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştır.

Lighthizer’ın, Kanada'nın Küçük İşletmeler, İhracatı Teşvik ve Uluslararası Ticaret’ten sorumlu bakanı Mary Ng'ye gönderdiği bir mektupla, Kanada'ya USMCA'yı uygulama haklarını kullandığına dair resmi bildirimde bulunduğu bilgisi veriliyor.

Kaynak: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/december/united-states-takes-action-american-dairy-farmers-filing-first-ever-usmca-enforcement-action

Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği