Çin Başkan Yardımcısı Liu He ABD Ziyareti

14 Şubat 2019

Malumları olduğu üzere Çin Başkan Yardımcısı Liu He ve Ticaret Bakanı Yard. ABD'ye ticaret  müzakerelerini yürütmek için bir ziyarette bulunmuştur. Bahsekonu ziyarete ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan görüşmelerin metni Beyaz Saray tarafından yayınlanmıştır. ABD Başkanı Trump ile görüşen heyetin temasları hakkında ayrıca Beyaz Saray tarafından
bir basın duyurusu yayınlanmıştır. Basın duyurusunda özetle,

 
-ABD ve Çin'den üst düzey yetkililerin, ülkeler arasındaki ekonomik ilişki konusunda  yoğun ve üretken müzakerelere başladıkları,
-Görüşmelerde;
(1) Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin teknolojiyi Çin şirketlerine aktarması için baskı yapılması;
(2) Çin'de fikri mülkiyet haklarının daha güçlü korunmasına ve uygulanmasına duyulan  ihtiyaç;
(3) Çin'deki ABD şirketleri tarafından karşılaşılan çok sayıda tarife ve tarife dışı engeller;
(4) Çin’in ABD’nin ticari mülkü üzerinde siber hırsızlığından kaynaklanan zararlar;
(5) sübvansiyonlar ve devlete ait işletmeler de dahil olmak üzere piyasa bozucu aktörlerin aşırı kapasiteye nasıl yol açabileceği;
(6) ABD’nin Çin’e imal ettiği malların,hizmetlerin ve tarımın Çin’e satışını sınırlayan pazar engellerini ve tarifelerini kaldırma ihtiyacı 
(7) ABD-Çin ticaret ilişkisinde para birimlerinin rolünün görüşüldüğü ifade edilmiştir.
 
-İki tarafın ayrıca, ABD’nin Çin’le yaşadığı muazzam ve büyüyen ticaret açığını azaltma ihtiyacını da görüştüğü,  Amerika Birleşik Devletleri ürünlerinin Çin tarafından satın alınmasının müzakerelerin kritik bir parçası olduğu ve Başkan Donald J. Trump, Buenos Aires’te kabul edilen 90 günlük sürecin zorlu bir son tarihi temsil ettiğini belirttiği ve ABD ve Çin’in 1 Mart 2019’a kadar tatmin edici  bir sonuca ulaşmadığı sürece, ABD’nin tarifelerinin artacağını yinelediği bilgisi verilmiştir.

 
Başkan Trump'ın gelecek hafta yapacağı Asya temasları sırasında Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinin ile henüz belli olmadığı ifade edilmiştir.