Ekim Ayı İhracat Rakamları

31 Aralık 2020

US Census Data tarafından açıklanan Ekim 2020 ithalat/ihracat verilerine göre, Türkiye’nin Ekim ayında ABD’ye ihracatı 1.094.493.225 Dolar’lık bir hacme ulaşmıştır. Son 12 yıl verililerine bakıldığında bu rakamın aylık bazda ulaşılan en yüksek rakam olduğu dikkati çekmiştir.

Kaynak: US Census Data

Yayınlayan: Vaşington Ticaret Müşavirliği