Avrupa Komisyonu Bahar Dönemi Beklentilerini Yayınladı

12 Mayıs 2021

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ekonomilerine ilişkin olarak Avrupa Komisyonunca yayınlanan bahar dönemi beklentilerine göre, Danimarka GSYH'sinin 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %2,9 ve %3,5 oranlarında büyüyeceği tahmin edilmiştir. Bu yıllarda tüm AB ekonomisinin ise sırasıyla %4,2 ve %4,4 büyümesi öngörülmüştür. Danimarka büyüme beklentisinin AB ortalamasının altında olmasının sebebi, 2020 yılında Danimarka ekonomisinin AB ortalamasının oldukça altında küçülme yaşayarak pozitif ayrışması ve bu durumun yarattığı baz etkisi olmuştur.

Açıklanan diğer temel verilere göre Danimarka'da 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla

-Toplam yatırımların %3,4 ve %4,2 artacağı (AB ortalaması %6,2 ve %5,4)
-İstihdamın %0,6 ve %0,9 artacağı (AB ortalaması %0,0 ve %0,1)
-İşsizlik oranının %5,5 ve %5,2 olacağı (AB ortalaması %7,6 ve %7)
-TÜFE oranının %1,3 ve %1,3 olacağı (AB ortalaması %1,9 ve %1,5)
-Cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranının %8 ve %8,4 olacağı (AB ortalaması %3,1 ve %3,1)
-Bütçe dengesinin GSYH'ye oranının %-2,1 ve %-1,4 olacağı (AB ortalaması %-7,5 ve %-3,7)

öngörülmüştür.

Önümüzdeki iki seneye yönelik olarak açıklanan bu veriler AB ekonomisine yönelik beklentinin olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca tahmini verilerden, Danimarka'nın AB içinde en iyi göstergelere sahip ekonomilerden birisi olmasının beklendiği de anlaşılmakta olup bu ülke ile olan ticari ilişkilerimizin olumlu seyrine devam edeceği düşünülmektedir.