Danimarka'nın 2021-2023 Teknoloji Diplomasisi Stratejisi Açıklandı

22 Nisan 2021

Danimarka Dışişleri Bakanlığınca 2021-2023 dönemi için "Teknoloji Diplomasisi Stratejisi" açıklandı. Strateji, gün geçtikçe daha fazla önem kazanan teknolojik gelişmelerin sorumluluk, demokrasi ve güvenlik ilkelerinin esas alınması suretiyle takip edilmesini amaçlamaktadır. Bu üç ilkenin esas alınmadığı teknolojik gelişmelerin insanlığın sorunlarını çözmekten ziyade daha da artıracağı kaygısı stratejinin itici kuvveti olmuştur.

Danimarka 2017 yılında dünyanın ilk Teknoloji Büyükelçisini (Mr. Casper Klynge) atamıştır, şu anda ise bu görevi Anne Marie Engtoft Larsen yürütmektedir. Büyükelçi, hükümetinin pozisyonunu yerli ve yabancı tüm paydaşları düzeyinde temsil etme; birikimiyle tüm paydaşlara tavsiyede bulunma; diğer ülkeleri, şirketleri ve uluslararası örgütleri teknolojik gelişmeler bağlamında bir araya getirme; sorunların çözümüne yönelik politikalar üretme ve Danimarka'nın teknoloji yoğun ihracatını ve Danimarka'ya gelecek yatırımları artırma yönünde çalışmalar yapma gibi görevleri üstlenmektedir.