Danimarka Dış Ticareti İlk Çeyrekte Büyüdü

10 Mayıs 2021

Danimarka İstatistik Kurumunca açıklanan 2021 yılı Mart ayı verileriyle birlikte, ülkenin birinci çeyrek dış ticaret verileri de ortaya çıkmış bulunmaktadır. Geçen senenin ilk çeyreğinde 24,1 milyar Dolar olarak açıklanan ithalat, bu senenin ilk çeyreği itibariyle 29 milyar Dolara (yüzde 20 artış); geçen senenin ilk çeyreğinde 27,5 milyar Dolar olarak açıklanan ihracat ise, bu senenin ilk çeyreği itibariyle 31 milyar Dolara (yüzde 13 artış) çıkmış bulunmaktadır.

Benzer şekilde geçe senenin ilk üç aylık döneminde Danimarka'nın Türkiye'den yaptığı ithalat 272,4 milyon Dolar iken, bu sene yüzde 21,1 artış kaydederek 329,9 milyon Dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin Danimarka'dan yaptığı ithalat ise 2020 yılı ilk çeyreğinde 233,3 milyon Dolar iken, 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 30,1 artarak 303,6 milyon Dolara ulaşmıştır. Bu veriler ışığında, ilk çeyrek itibariyle ülkemiz Danimarka'ya karşı 26,3 milyon Dolar dış ticaret fazlası vermiş bulunmaktadır.

Dış ticaret verilerine de yansıyan şekilde Danimarka ekonomisinin toparlanma hızı ve pandeminin Danimarka'daki mevcut seyri göz önüne alındığında 2021 yılının Türkiye-Danimarka ticareti açısından olumlu geçeceği öngörülmektedir.