Danimarka Elektrik İhtiyacının Yarısından Fazlasını Rüzgar ve Güneşten Sağladı

20 Ocak 2021

Danimarka Enerji Ajansının açıkladığı verilere göre, 2020 yılında Danimarka'da tüketilen elektriğin yüzde 46'sı rüzgar türbinleri, yüzde 4'ü ise güneş panalleri vasıtasıyla sağlanmıştır. Böylece, 2010 yılında yaklaşık yüzde 22 olan rüzgar ve güneş enerjisinin payı, iki kattan fazla artarak yüzde 50'yi geçmiş bulunmaktadır.

Bu gelişme ışığında ülkedeki elektrik üretimi kaynaklı karbondiyoksit salınımı da son 5 yılda yüzde 34 oranında düşmüştür. Danimarka Hükümeti 2030 yılına kadar sarfedilen enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı ve bu doğrultuda iki enerji adası kurmayı planlamaktadır.