KATAR LÜBNANIN BORÇLANMASINA 500 MİLYON ABD DOLARI KATKIDA BULUNDU

23 Ocak 2019

Lübnan kamu borç stokunun 2018 Ekim sonu itibariyle 85 milyar ABD Dolar seviyesine ulaşması (GSYİH yaklaşık 60 milyar ABD Doları) ve Lübnan Maliye Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde bu borcun çevrilmesi konusundaki güçlüklere işaret ederek, yeniden yapılandırmanın gündeme gelme ihtimaline dair -muhtemelen iç siyasi hesaplara yönelik olarak- yaptığı açıklama, uluslararası mali çevrelerde ülke ekonomisi hakkında ciddi endişelere neden olmuş idi.  
 
Geçtiğimiz Pazartesi günü Katar Emirliği tarafından yapılan resmi açıklama ile ülkenin ekonomik istikrarına destek maksadıyla döviz cinsinden istihsal olunan Lübnan kamu borç senetlerine (euorbond) 500 milyon ABD Doları yatırım yapılacağı ifade olunmuştur.
 
Ancak bu olumlu gelişmenin hemen ertesinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s dün itibariyle (22 Ocak) Lübnan’ın ülke notunu B3’ten Caa1 seviyesine indirme kararı ile iyimser hava yerini yeniden endişeli bekleyişe bırakmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayındaki genel seçimlerden sonra hükümetin bir türlü kurulamıyor olması ve beraberinde getirdiği siyasi belirsizlik de bu ülkeye ilişkin olumsuz havaya katkı sağlamaktadır.