Lübnan IMF ile Teknik Yardım Müzakerelerine Başladı

20 Şubat 2020

İç savaşın sona erdiği 1990’lı yıllardan bu yana yaşanan en büyük ekonomik krizin olumsuz etkilerini aşmaya çalışan Lübnan’da yeni kurulan hükümet geçtiğimiz hafta içinde IMF’den resmi olarak teknik yardım talep etmek zorunda kamıştır.
 
Yapılan başvuru üzerine bugün (20/02/2020) ülkeye ulaşacak bir IMF heyetinin süratle resmi makamlar ile görüşmeler yapmaya başlayacağı açıklanmıştır. Bu çerçevede hükümet kanadından görüşmeler öncesinde hazırlıkların tamamlanması maksadıyla, ilk planda iç borcun yeniden yapılandırılmasında teknik süreci yönetmek üzere biri avukatlık, diğeri mali müşavirlik alanında iki firma tespit etmek üzere ihale açıldığı duyurulmuştur.  Ayrıca kriz yönetiminde koordinasyonu sağlamaya yönelik farklı birimlerin katılımı ile üst düzey bir komisyon oluşturulmuştur. 

Kaynak: Yerel Basın-Derleyen Beyrut Ticaret Müşavirliği