Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Lübnan'ın ülke notunu düşürebileceğini açıkladı

03 Ekim 2019

Moody’s, Lübnan’ın ekonomik durumunu ele aldığı son toplantısından sonra ülkenin mevcut notunu aşağı doğru revize edebileceği sinyalini verdi. Kuruluş, özellikle 2020 yılı bütçesi hazırlıklarında gerekli özenin gösterilmemesi halinde üç ay içinde ülke notunun düşürüleceğini açıkladı. Kamu açığının azaltılması yönünde atılan adımların samimiyetine olan güvenin azalması yanında, ülkenin dış finansman teminindeki koşullarda yaşanan sıkışmanın da bu kararda etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, kamunun finansmanda önemli bir kaynak niteliğindeki banka mevduatlarındaki gerilemenin sürekli artan ve finansmanı giderek daha güçleşen cari açığın yarattığı olumsuz durumu daha da içinden çıkılamaz hale getirdiği vurgulanmıştır.
Son derece dolarize bir ülke olan Lübnan’da döviz kıtlığı, buna bağlı olarak akaryakıt firmalarının yaşadıkları sıkıntılar gibi günlük hayata yansımaya başlayan ekonomik kriz geçtiğimiz hafta sonunda sokak gösterilerine neden olmuştur. Çoğulcu bir sistem ve belirli dinamikler üzerine kurulu devlet yapısına sahip ülkede olumsuz ekonomik gelişmelerin yakın zamanda siyasi krize dönüşmesi ihtimali de mevcuttur.
(Lübnan Basını-Beyrut Ticaret Müşavirliği)