Lübnan'da Bütçe Açığına Çözüm Yolları Tartışıldı

20 Şubat 2019

Lübnan’da yeni hükümette de başbakanlığı üstlenen Saad Hariri, ülke ekonomisinin can damarını oluşturan bankacılık sektörünün temsilcileri ile yaptığı toplantıda Bankalar Birliği Başkanı’nın da önemle vurguladığı üzere, bütçe açığının finansmanı için yeni vergilerin gündeme gelmeyeceğinin, vergi artışı da olmayacağının altını çizdi.

Hatırlanacağı gibi 2018 yılı Nisan ayında sonuçlanan ve Fransa önderliğindeki donör ülkelerin (Ülkemiz de dahil) bir araya geldiği, Lübnan’a özel sektör katkısıyla yapılacak reformalar için destek sözü veren CEDRE  (Conférence Économique pour le Développement du Liban par les Réformes avec les Entreprises) toplantılarında, katılımcı ülkeler tarafından 860 milyonluk kısmı hibe olmak üzere toplam 10,2 milyar ABD Doları alt yapı/reform desteği verilmesi kararlaştırılırmıştı. Söz verilen reformlar içinde GSYİH’nın yüzde 150’sine ulaşan bütçe açığının sistemli bir şekilde azaltılmasına ilişkin alınacak tedbirler donör ülkeler açısından öncelik taşıyan konuların başında gelmektedir.

Yeni Telekomünikasyon Bakanı ve Eski Beyrut Ticaret Odası Başkanı M.Chouceir de görüşmelerde, vergi artışı veya yeni vergiler salınması yerine ülke ekonomisi ve bütçe açısından getirdiği yük itibariyle sorun haline gelen elektrik enerjisi üretimi sektörünün rehabilitasyonuna ve gereksiz kamu harcamalarına ilk planda çözüm bulunmasına öncelik verilmesi gereğine işaret etmiştir.