S&P Lübnan Ekonomisinin 2018-2021 döneminde ortalama yüzde 2,1 oranında büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

11 Eylül 2018

Standart&Poor's (S&P) kredi derecelendirme kuruluşuna göre 2018 dahil önümüzdeki 4 yıllık dönemde yüzde 2,1 oranında büyümesi öngörülen Lübnan Ekonomisinin aynı dönemde ortalama olarak yaklaşık yüzde 21 oranında Cari Açık/GSYİH vermesi beklenmektedir. Kurum aynı zamanda yaptığı değerlendirmede ülkenin kendi içindeki ve bölgedeki siyasi riskler/gerginlikler yanında ülkenin maliye politiklarındaki zayıflığa ve birincil bütçe açıklarının getirdiği kırılganlığa dikkat çekmiştir.