Yeni Lübnan Hükümeti ilk Toplantısını Başbakan Hariri başkanlığında gerçekleştirdi

22 Şubat 2019

Lübnan’da yeni kurulan hükümet ilk bakanlar kurulu toplantısını dün (21/02/2019) tamamlamıştır. Görüşülen ve karara bağlanamayan bazı siyasi konular yanında hükümet bir dizi dış kredi anlaşmasını onaylayarak sürecin tamamlanması için Parlamentoya sevk etmiştir. 

Onaylanan dış kaynaklar arasında, Dünya Bankası’ndan sağlanacak sağlık reformuna ilişkin kredi, Fransız kalkınma kuruluşunun (AFD) Khadija Vadisi atık su siteminin iyileştirilmesi projesi, Avrupa Yatırım Bankası’nın (BEI) diğer bir atık su sistemi projesi, Dünya Bankası’nın ulaşım alt yapısının iyileştirilmesi ve Büyük Beyrut Toplu Taşıma projesi gibi değişik alanlardaki proje finansmanına yönelik anlaşmalar bulunmaktadır.  

Resmi açıklamada bakanlar kurulunca onaylanan kredilerin toplam miktarı belirtilmemiş ise de bu anlaşmaların da içinde yer aldığı CEDRE dışında kalan ve uluslararası kuruluşlardan temin edilecek finansman miktarının 3,3 milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir.

Kaynak: Yerel Basın/Derleyen Beyrut Ticaret Müşavirliği