Dünya Bankası'nın Malezya konulu ‘Yükseği Hedeflemek" Raporu

18 Mart 2021
Dünya Bankası’nın ‘Yüksek Hedeflemek: Malezya’nın kalkınmasının bir sonraki aşamasına geçmek’ raporuna göre, geçmişte yüksek gelir statüsüne ulaşmış birçok ülkeden daha yavaş büyümesine ve Covid-19 kaynaklı durgunluktan kaynaklanan aksaklıklara rağmen Malezya'nın önümüzdeki beş yıl içinde üst orta gelirli bir ekonomiden yüksek gelirli bir ekonomiye geçiş yapması bekleniyor.

Raporda, Malezya’nın, orta gelir statüsünden yükselen diğer birçok ülkeyle karşılaştırıldığında, yüksek beceri seviyelerinde daha az istihdam ve daha fazla eşitsizlik payına sahip olduğu,  ayrıca OECD'deki (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerle karşılaştırıldığında, daha az vergi topladığı, sosyal korumaya daha az harcadığı ve çevre yönetimi ve yolsuzluğun kontrolü ile ilgili tedbirler açısından görece zayıf bir performans sergilediği kaydedildi.

Malezya'nın Covid-19'dan ciddi şekilde etkilendiğinin ve pandeminin yaralarının tamamen silinmesinin birkaç yıl süreceğinin belirtildiği Rapor’da, Malezya’nın yalnızca küresel bir salgınla ve dünya çapında bir durgunlukla değil, aynı zamanda yaklaşan bir uluslararası borç kriziyle, ticaret anlaşmazlıklarında yeniden canlanma riskiyle, küresel değer zincirlerinin potansiyel çözülmesiyle ve doğasını değiştirecek yıkıcı teknolojilerin etkisiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

Raporda, ülkenin, daha fazla bilgi yoğun ve üretkenlik odaklı büyüme için yeni bir yol benimsemesi ve bu bağlamda, Covid-19 krizinin çok ihtiyaç duyulan reformları gerçekleştirme fırsatı sağlayabileceği kaydedildi.

https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/03/16/world-bank-malaysia-on-right-track