Malezya'nın 2020 Yılı Ekonomik Görünümü ve 2021 Yılı Beklentileri

05 Nisan 2021

Malezya'nın 2020 yılı ekonomik görünümü ve 2021 yılı beklentilerine ilişkin Malezya Merkez Bankası Bank Negara yetkililerince 31 Mart 2021 tarihinde basın önünde bir açıklama ve sunum yapılmıştır.

Sunumda, 2020 yılında %5,6 küçülme yaşayan Malezya ekonomisinin, 2021 yılında %6 ila %7,5 arasında büyümesinin beklendiği açıklanmıştır. Büyümenin dış talepteki artış ve iç piyasalardaki canlanma kaynaklı olacağı değerlendiirlmiştir. Hükümetin ekonomiyi, işgücü piyasasını ve hanehalkını ekonomik yardımlarla desteklemeye devam edeceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 2020'de %4,5 olarak gerçekleşen işsizlik oranının 2021'de %4 civarında olmasının beklendiği, ayrıca 2020'de %(-)1,2 olan enflasyon oranının 2021'de petrol ve emtia fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak %2,5 ila %4 arasında gerçekleşmesinin beklendiği açıklanmıştır.

Sunumun tamamına https://youtu.be/op3ju_znz4I adresinden ulaşmak mümkündür.