Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği ile Elektronik Sohbetler

08 Eylül 2020

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği olarak 15 Eylül 2020 Salı günü TSİ 10:00'da işadamlarımızla elektronik ortamda buluşuyoruz.

Katılmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE2ZDk2NTgtZWU3ZC00OTk1LTk0N2MtMGUwN2FkMzUxOWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22135daa6d-68b1-4fd7-9170-1b858b19b321%22%2c%22Oid%22%3a%220507558c-0701-43df-b40a-01c7db0f31f2%22%7d