Malezya İnsani Gelişme Endeksi'nde Sıra Atladı

21 Aralık 2020

Malezya, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi (HDI) 2019'da bir önceki yıla göre bir basamak yükselip 189 ülke arasında 62. sırada yer alarak Çok Yüksek İnsani Gelişme kategorisindeki yerini korudu. Malezya ülkenin ortalama yaşam süresinin bir önceki yıla göre 76'dan 76,2 yıla ve kişi başına Gayri Safi Milli Gelirinin 27.227 ABD dolarından (RM110,310) 27.534 ABD dolarına (RM111.554) yükselmesiyle önceki yılki 0.804'e kıyasla İGE değerinde 0.810 puan aldı.

Bu rakam, Doğu Asya ve Pasifik'teki ülkeler için ortalama 0,747 puanının üzerinde olurken, BM'nin bugün yayınlanan 2020 İnsani Gelişme Raporu'na göre Çok Yüksek İnsani Gelişme kategorisindeki ülkeler için belirlenen 0.898 olan ortalamanın altında bulunuyor. Raporda Malezya Güneydoğu Asya ülkeleri arasında Singapur ve Brunei'in ardından üçündü sıraya yerleşti.

https://www.theedgemarkets.com/article/malaysia-moves-human-development-index