TSE Malezya ile Uygunluk Değerlendirme Anlaşması İmzaladı

11 Kasım 2020

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Malezyalı test, inceleme ve belgelendirme kuruluşu SIRIM QAS International arasında görüşmeleri uzun süredir devam eden ve Müşavirliğimiz tarafından hızlandırılması için destek sağlanan Uygunluk Değerlendirmesi Uygulama Anlaşması, 7 Ekim 2020 tarihinde adıgeçen kurumlar arasında mektup teatisiyle yoluyla imzalanmıştır.

Sözkonusu anlaşma ile ülkemiz üretici ve ihracatçılarının Malezya’ya ihracatlarında SIRIM QAS’tan almaları gereken belgeler için gerekli denetimlerin SIRIM QAS adına TSE uzmanları tarafından yerinde gerçekleştirilmesi ve böylece ihracatçılarımızın zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaları mümkün hale gelmiştir.