Moritanya- Ülkeye Giriş Kısıtlamaları Kaldırıldı

16 Eylül 2020

MORİTANYA'YA UÇUŞLARDA SAĞLIK ŞARTLARI İLE İLGİLİ GENELGE
10 Eylül 2020 tarihinden itibaren uluslararası uçuşlara açılan Moritanya havaalanlarında uyulacak sağlık kurallarına ilişkin 10 Eylül 2020 tarihli genelge hükümleri aşağıya çıkarılmıştır.
Genelge, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Ulaştırma Bakanı imzası ile yürürlüğe girmiştir.
Yolcuların Uyacağı Kurallar:
- Moritanya'ya giriş yapan yolcular, havalimanına inmeden önce, bir Yolcu Takip Formu (Ek-1) dolduracaktır. Bu form, havalimanındaki sağlık yetkililerine verilecektir. Moritanya havalimanlarında belirlenen hijyen önlemlerine ve Moritanya'da yürürlükte olan sağlık protokollerinin hükümlerine titizlikle saygı gösterilecektir. Uçaktan inerken ateş ölçümü yapılacaktır.
- Havaalanı sağlık hizmeti personeline, varıştan üç günden (72 saat) daha kısa tarihli ve onaylı bir laboratuvar tarafından verilen COVID-19 negatif testi sunulacaktır.
- Moritanya vatandaşları için COVID-19 negatif testi isteğe bağlıdır.
- Yolcunun yukarıdaki maddede belirtilen koşulları karşılamaması (COVID-19 negatif test sonucunu getirmemiş olması) halinde, onur beyanı (taahhüt) formunu (Ek-2) doldurarak Havaalanı görevlilerine sunacaktır. Formun içeriği şu şekildedir: “Bildiğim kadarıyla, COVID-19 hastası değilim. Seyahatimden önceki on dört gün içinde Covid-19 hastası bir kişiyle temas halinde olmadım. Son 48 saat içinde; ateş veya titreme, öksürük veya her zamanki öksürüğümde artış, alışılmadık yorgunluk, konuşurken alışılmadık nefes darlığı, alışılmadık kas ağrıları ve / veya sertliği, açıklanamayan baş ağrıları, tat veya koku kaybı, alışılmadık ishal hissetmedim. Sağlık yetkilileri gerekli görürse, masrafları bana ait olmak üzere, bir COVID-19 örneğini veya testi vermeyi kabul ediyorum.  Şerefim üzerine beyan ederim.”
- Belirgin COVID-19 semptomları olan bir yolcu, varışta havaalanı servis personeli tarafından sağlanan tıbbi bir formu doldurmalıdır.  Yürürlükte olan sağlık protokolüne uygun olarak havalimanı sağlık servisleri tarafından bakımı yapılmaktadır.
- Varış havaalanında bir risk değerlendirmesinin ardından, ulusal sağlık ve idari yetkililer tarafından bir COVID-19 testi yapılabilir. 
- Test pozitif ise on dört (14) günlük bir süre için kendi kendini karantinada tutmayı taahhüt eder. Daha sonra sağlık otoritelerinin gözetiminde bir doğrulama testine daha tabi olur.
- Transit yolcular, yukarıdaki aynı hükümlere tabidir.  Belirgin semptomların ortaya çıkması veya COVID-19 için pozitif bir test olması durumunda, bakım, onu taşıyan havayolu tarafından sağlanacak ve bu havaalanı sağlık hizmetlilerinin gözetimi altında yapılacaktır.
Mürettebatın Uyacağı Kurallar:
- Havayolu şirketleri tarafından belirlenen sıhhi önlemlere ve Moritanya'nın sıhhi hükümlerine titizlikle uymalıdır.
- Mürettebat, COVID-19 semptomlarını göstermedikçe, yolcular için gerekli olan ön testlerle ilgili gerekliliklere tabi değildir.
- Mürettebatın, (Ek-3) sağlık formunu doldurmaları ve bu formun havaalanı sağlık görevlilerine sunulması gereklidir.
- Bariz COVID-19 semptomlarını gösteren bir mürettebat, varışta havaalanı servis personeli tarafından sağlanan tıbbi bir formu doldurmalıdır.  Gerekli destek havalimanı sağlık hizmeti gözetiminde havayolu şirketi tarafından sağlanacaktır. İstirahat vakitlerini Moritanya'da geçirecek olan uçak mürettebatı, havaalanı sağlık yetkilileri ile havaalanı yöneticisi arasında önceden belirlenmiş bir protokol hükümlerine göre otellerine transfer edilirler.
- Moritanya'ya gönderilen kargo ayrılırken veya varışta dezenfekte edilmelidir. Bu kargo orijinden dezenfekte edildiğinde ilgili departmanlara e-posta ile dezenfeksiyon sertifikası gönderilir ve bir nüshası Kargo zarfına yerleştirilir.  Havaalanına varışta, sertifika sağlık otoritesine ve / veya hava taşıtında bulunan gümrük hizmetine verilir; COVID-19 ile enfekte olan cenazeler, ulusal sağlık yetkililerinden istisnai izin alınmadan ülkeye sokulamaz.
Havaalanları ile ilgili koşullar:
- Tüm varış ve ayrılış rotası boyunca fiziksel mesafe için yer işaretlerinin kurulması.
- Diğer havaalanı işletim alanlarından fiziksel mesafeye saygı.
- Yoğunluk seviyesiyle orantılı bir sıklıkta havaalanı altyapısının ve tüm ekipman ve malzemelerin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi (Ek-4).
- Havalimanında dezenfekte solüsyonlarının sistematik kullanımı.
- Yürürlükteki sağlık direktiflerine uygun olarak zorunlu maske veya diğer yüz kaplamalarının takılması.
- Maruz kalma riskine bağlı olarak ve gerekirse, belirli personelin Kişisel Koruyucu Ekipman ile donatılması.  (Kişisel Koruyucu Ekipman; eldivenler, tıbbi maskeler, gözlükleri veya yüz siperleri, ayrıca önlükleri içerebilir)
- Kalkıştan en az üç (3) saat önce check-in kontuarına gelinmiş olması.
- Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve refakatsiz çocuklar haricinde, terminal içinde yolcuları karşılamanın yasaklanması.
- Koruyucu önlemlerinin uygulanmasını teşvik etmek için genel seslendirme sistemi aracılığıyla bildirimlerin yapılması.
- COVID-19 belirtilerini ve semptomlarını gösteren veya COVID-19'a maruz kaldığını bildiren herkesin takibi için havaalanında bir danışma birimi kurulması.
Yolcu Taşıyan Havayollarıyla uçağı için koşullar:
- Uçak, uçaktaki yolcular ve mürettebat için geçerli koşulları sağlayacak, düzenli olarak dezenfeksiyon sağlayacaktır. (Ek-5)
- Yolcu binişinde fiziksel mesafe uygulanacaktır.
- Kullanılan ekipman düzenli olarak dezenfekte edilecektir.
- Mürettebat ve yolcular, havayolları tarafından belirlenen sağlık önlemlerine titizlikle uymalıdır.
- Mürettebat, şirketleri tarafından uygulanan hastalık takip programının bir parçası olarak COVID-19 semptomlarını tespit etmek amacıyla kendilerini düzenli olarak izlemelidir.
- Mürettebatın (Ek-3) formu, havalimanı sağlık servisine sunulmalıdır.
- Moritanya'da dinlenmekte olan mürettebat, şirketlerinin oluşturduğu ve ulusal sağlık otoriteleri tarafından onaylanan bir protokole göre havaalanından otellerine transfer edilir.